VWE: bijna 7 miljoen apk’s in 2018

In 2018 werden volgens VWE Automotive 6,95 miljoen apk’s aan personen- en bestelauto’s uitgevoerd. Dat is iets meer dan de verwachtingen voor dit jaar. De groei zit in de opbouw van het wagenpark en de relatieve verjonging van het aandeel bestelauto’s.

Deze ‘vijver’ van structureel bijna zeven miljoen apk’s (en mede door een klein percentage afkeur/herkeur nog iets meer werkplaatsbezoeken) is voor het autobedrijf van cruciale betekenis. Het gekeurde wagenpark bestond vorig jaar voor 70,4 procent uit auto’s met een benzinemotor, 26,2 procent was een diesel. Bijna 97 procent van de bijna zeven miljoen voor een keuring richting werkplaats komende auto’s zijn dus van ‘traditionele’ huize. Met andere woorden: ze hebben een verbrandingsmotor.

Verdienmodel

Dat het universele autobedrijf het leeuwendeel van de apk’s uitvoert (68,3 procent in 2018) is algemeen bekend. Het heeft alles te maken met de ouderdom van de auto’s die gekeurd moeten worden. Terwijl veel bandenspecialisten de apk en auto-onderhoud niet als een onderdeel van hun verdienmodel (willen) zien, timmeren de drie grote fastfit- annex bandenketens Kwikfit, Euromaster en Profile Car & Tyreservice stevig aan de weg met de keuring en – in het verlengde ervan – regulier onderhoud. Samen zijn deze drie goed voor 4 procent van het aantal apk’s bij personen- en bestelauto’s.

Merkkanaal

Meer aandacht voor de apk is momenteel ook een onderwerp voor het merkkanaal (realiseerde 27,6 procent in 2018), dat aan alle kanten actief wordt met programma’s om de loyaliteit aan de dealerwerkplaats te vergroten.
Personenauto’s Bestelauto’s
2018 2017 2018 2017
merkdealers 1.721.895 1.689.763 164.099 163.055
universelen 4.258.948 4.151.096 538.191 524.419
fastfitters (*) 255.220 256.733 12.849 12.983
TOTAAL 6.236.063 6.097.592 715.139 700.457
(*) de fastfitters/bandenketens: Kwikfit, Euromaster en Profile Car & Tyreservice
ASM | 07012019 | Bron: VWE Automotive

Jos Veldhuisen

Hoofdredacteur Aftersales Magazine met als persoonlijk motto: 'I am Aftersales'

Van Jos Veldhuisen zijn er nog 1702 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Jos Veldhuisen