Weg vrij voor deeltjestest als onderdeel apk

De minister voor Milieu en Wonen heeft een wijziging in de Regeling voertuigen bekendgemaakt die de weg vrijmaakt voor de controle van roetfilters met een deeltjesteller. Dit zou met ingang van het jaar 2021 onderdeel moeten uitmaken van de algemene periodieke keuring.

De bekendmaking verscheen in de Staatscourant van 22 november 2019.

Optische controle

Het plan om te komen tot een effectieve controle van roetfilters dateert van 12 juli 2018, toen de minister de Kamer voor het eerst daarover informeerde. In 2017 is het verbod op het verwijderen van roetfilters en andere emissiebeheersingssystemen opnieuw ingevoerd. Vanaf mei 2018 wordt de aanwezigheid van een roetfilter optisch gecheckt bij de apk-keuring. Of het roetfilter ook daadwerkelijk functioneert, is vanaf dan nog geen vereiste. Die werking wordt al wel getest bij keuringsstations van de RDW en bij inspecties langs de weg door de politie.

Volgens de bekendmaking in de Staatscourant wordt nu de bepaling dat de goede werking van het roetfilter niet wordt getoetst tijdens de apk geschrapt. Streefdatum voor het invoeren van een controle van het roetfilter met een deeltjesteller is 2021. Inmiddels is een methode voor meting van het aantal deeltjes in de uitlaat van een auto ontwikkeld door een internationale werkgroep, waaraan voor Nederland wordt deelgenomen door de RDW, het Nederlands Meetinstituut, TNO en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Meten is weten

De normwaarde voor een goede werking van het roetfilter bedraagt 1.000.000 deeltjes per kubieke centimeter voor dieselauto’s tot en met 2014. (Dieselauto’s zonder roetfilter stoten ongeveer 5.000.000 deeltjes per kubieke centimeter uit.) Voor auto’s vanaf 2015 bedraagt de normwaarde 250.000 deeltjes per kubieke centimeter.

Voor het meetinstrument die de deeltjes in de uitlaat van een stationair draaiende auto moet meten, zijn inmiddels specificaties opgesteld. Volgens de minister zijn er al diverse fabrikanten bezig met de ontwikkeling van prototypen deeltjestellers die in de werkplaats van een autobedrijf gebruikt kunnen worden. De minister verwacht dat dergelijke apk-deeltjestellers in het eerste halfjaar van 2020 op de markt zullen komen.

De roetfiltercontrole vindt plaats gedurende minimaal vijftien seconden. Indien de gemeten waarde direct oploopt tot meer dan tweemaal de grenswaarde is de test niet gehaald. Volgens de minister is een goed werkend roetfilter zeer effectief in het afvangen van roetdeeltjes en zou die een uitstoot te zien moeten geven van nier meer dan circa 5000 deeltjes per kubieke centimeter. Dit valt ruim binnen de normwaarden.

Regelgeving

In de periode juli-augustus is de regeling opengesteld voor reacties. Daarvan zijn er zes binnengekomen van zes afzonderlijke indieners. Deze reacties worden meegenomen in de uitwerking van de vervolgregeling voor de controle op roetfilters

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 2376 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters

Avatar

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *