Wijzigingen regels apk per 20 mei

Komend weekeinde wordt de aangepaste regelgeving omtrent de apk van kracht. Om precies te zijn: op 20 mei. Als na de pinksterdagen de rolpoort weer omhoog gaat, hanteert de RDW diverse aangescherpte regels.

De wijzigingen vloeien voort uit de nieuwe Europese apk-richtlijn en de snel veranderende voertuigtechniek. Diverse apk-eisen zijn daarop aangepast. Ze passen op één A4-tje. Soms zijn ze redactioneel van aard, meestal echter inhoudelijk. We zetten de belangrijkste op een rij.
 • TPMS: bij voertuigaflevering per 1 januari 2018 of later is een defect reden voor afkeur. Vond de voertuigverkoop uiterlijk 31 december 2017 plaats, dan volgt reparatieadvies.
 • Roetfilter: controle op aanwezigheid en beschadiging. De controle is visueel en betreft uitsluitend de buitenkant. Geen roetfilter afwezig? Dat betekent afkeur. Idem zware beschadiging die juiste werking verhindert (volledig ingedeukt). Slijp- en lassporen zijn geen reden tot afkeur.
 • Glas voor verlichtingsarmatuur richtingaanwijzer mag niet verwijderd zijn. Uitzonderingen gelden niet meer. Het maakt niet uit of het ontbrekende glas wel of geen invloed heeft op
 • de lichtopbrengst, lichtbeeld of de functie.
 • Mistlampen voor moeten goed zijn afgesteld, m.b.v .de koplamptester. Het lichtste vlak mag niet boven de 0 mm/m-lijn uitkomen. Voor het lichtbeeld zelf gelden geen eisen.
 • LNG wordt toegevoegd aan de eisen van CNG. Verplichte aanwezigheid apparatuur om lekkage van LPG, LNG en CNG op te sporen. Bijvoorbeeld een viergastester. Maar controle met bijvoorbeeld zeepsop is voortaan uit den boze.
 • Verhoging vertraging van parkeerrem, naar 1,6 m/s2 (eerste toelating na 31 december 2017). Controle moet zowel in voor- als achterwaartse richting gebeuren.
 • Het remvloeistofreservoir moet zijn afgesloten met een passende dop. Het vroegere zelf even afdekken met wat plastic is voorbij.
 • Vanaf 20 mei 2023 zijn spelingsdetectoren verplicht voor APK I erkenningen.
 • Controlesystemen voor airbag/gordelspanning, stabiliteit, elektronische stuurbekrachtiging, antiblokkeer, elektronisch remmen en vloeistoflekkage (m.u.v. water) zijn reparatie-advies voor voertuigen met eerste toelating vóór 1 januari 2018.
 • Ecall is een reparatie-adviespunt voor voertuigen met een maximummassa van niet meer dan 3.500 kilo en een datum eerste toelating voor 1 januari 2018.

Spelingsdetector

RDW meldt verder dat vanaf 20 mei 2023 bij APK1 erkenningen een spelingsdetector verplicht is. Gezien het prijskaartje aan zo’n inrichting geldt vanaf 20 mei 2018 een invoerperiode van vijf jaar. Verder is vanaf komende zondag een keuringscertificaat voor de manometer, pedaalkrachtmeter en rollentestbank twee jaar geldig. Voorwaarde is dat deze termijn spoort met de typegoedkeuring. Staat daar een kortere periode, dan is deze leidend.

Maarten Molenaar †

In de bijna vijf jaar dat Maarten deel uitmaakte van onze redactie heeft hij zich als vakredacteur onvermoeibaar ingezet om de kwaliteit van Aftersales Magazine en Aftersales Truck te vergroten, dankzij zijn in vele jaren opgebouwde kennis van de branche en zijn uitgebreide relatienetwerk. Op 8 november 2020 overleed Maarten plotseling. Maarten was een journalist pur sang, die zijn energie vooral haalde uit het zoeken naar echt nieuws. Ons team wist wat het aan hem had. Geen redactionele klus was hem te groot, of te klein. Hij zat graag ‘aan tafel’ bij ondernemers, managers en hun medewerkers om de achtergrond van het nieuws boven tafel te krijgen. En toen niemand nog wist wat Covid-19 was, bezocht hij graag de vakbeurzen in Europa. Maarten was niet een man die op de voorgrond trad. Hij was meer de stille kracht van de redactie, met het accent op kracht. Wij zullen zijn motto ‘autoliefde roest niet’ in gedachten blijven houden en zijn onderkoelde humor missen.

Van Maarten Molenaar † zijn er nog 2349 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Maarten Molenaar †