Win-win in de werkplaats

Met de nieuwe online tool 365 Dagen Mobiel kunnen autobedrijven hun klanten abonnementen aanbieden voor jaarlijks voertuigonderhoud. De regionale pilots waren positief, tijd voor de landelijke uitrol.

Pieken en dalen in de planning, uitstelgedrag van klanten, onbalans in de bezetting van de bruggen: het was onrust troef in en na de crisisjaren, ervoer Jack van Donselaar, eigenaar van JD Autoservice in het Zuid-Limburgse Hulsberg. Zou het niet mogelijk zijn om onderhoud en reparatie strakker te regisseren, op basis van vaste afspraken in een jaar?

Die gedachte uitwerkend, ontwikkelde Van Donselaar in 2015 voor eigen bedrijfstoepassing een abonnementsmodel. Uitgangspunt: een vast bedrag per maand, in hoogte variërend per auto. Doel: de garagehouder en de voertuigeigenaar duidelijkheid bieden over aankomende servicekosten en de bijbehorende werkplaatsplanning. “Ik ben al mijn klanten gaan vragen hoe ze aankijken tegen een abonnementsvorm voor hun auto-onderhoud”, licht Van Donselaar (59) toe. “Er was voldoende animo om een begin te maken.”

Overeenkomst

Tijdens de uitwerking bleek pas wat er allemaal bij komt kijken om de praktijk goed aan te sluiten op de theorie. Duidelijk formuleren wat wel en wat niet in het abonnement zit,  een overeenkomst opstellen, algemene voorwaarden, automatische incasso. Ook diende sluitend in kaart te worden gebracht wie wanneer aan de beurt is, om abonnementsklanten het beloofde gemak te bieden. Kortom, voordat de eerste abonnementen een feit zijn, ben je een hele tijd verder. Na anderhalf jaar zat Van Donselaar op 35, inmiddels zijn het er 65. “Per week komen er een à twee abonnementen bij.” Het concept past volgens hem in de huidige tijdgeest, waarin allerlei producten en diensten niet meer gekocht worden maar afgenomen op basis van vaste gebruiksperiodes.

Modules

Om tot een voor beide partijen reële maandprijs te komen, bracht Van Donselaar de vaste elementen voor de grote onderhoudsbeurt en APK in kaart, inclusief klein materiaal, banden bijvullen en remmenservice. Vanuit het totaalbedrag op jaarbasis rekende hij de kosten terug naar een maandtarief, per model variërend van 25 euro voor bijvoorbeeld een Aygo tot 35 euro of meer voor andere modellen Ook creëerde hij de mogelijkheid om in de maandprijs modules mee te nemen, zoals aircoservice en remvloeistofservice.

Uitgangspunt is dat  het concept faciliteert, niet domineert

Slijtdelen die sterk afhankelijk zijn van de rijstijl, zoals remmen en banden, liet hij buiten het abonnement. “De een doet twintigduizend kilometer met zijn schijven en blokken, de ander zestigduizend of meer. Klanten begrijpen best dat auto-onderhoud soms gepaard gaat met onverwachte zaken. Geen enkele ondernemer hoeft dus angst te hebben dat zijn maandbedrag fungeert als strik om de nek, omdat hij nu eenmaal die overeenkomst is aangegaan.” Over de eventuele extra’s ontvangt de automobilist overigens tien procent korting op het uurtarief. “Zo belonen we zijn loyaliteit, een win-winsituatie dus voor beide partijen.” 

Inzicht 

Naarmate de clientèle voor een onderhoudsabonnement groeide, ontstond bij Van Donselaar de vraag hoe hij administratief en communicatief het overzicht kon behouden. Uitkomst bood zoon Mike (23), ict’er van beroep. In samenwerking met een middelgrote IT-dienstverlener, beschikkend over actuele

programmeertools, transformeerden de oorspronkelijke Excel-sheets in een compleet softwarepakket. Opererend in de cloud, zodat elke garage met een internetaansluiting er 24/7 gebruik van kan maken. Automerk en -model, totaal aantal abonnementen, maandelijkse omzet, datum contractverlenging, apk, servicebeurt – het staat allemaal in het programma.

Jack en Mike van Donselaar: autobedrijven verzekeren van een vaste inkomstenbron, efficiënte werkverdeling en stabiele klantrelatie.

Standaard toont het virtuele dashboard de contactmomenten van de eerstkomende twee maanden. Dat biedt de ondernemer de mogelijkheid om ruim te voren courante onderdelen te bestellen en zo schaalvoordeel te genereren. Verder vooruitkijken, tot en met 24 maanden, kan ook. Bij drie autobedrijven in de regio is de afgelopen periode een pilot gedraaid. Aan de hand van deze en andere gebruikersfeedback willen de bedenkers het concept verfijnen. Mike van Donselaar gaat hierin een grote rol spelen. “Momenteel kan ik 365 Dagen Mobiel nog combineren met mijn baan. Het uiteindelijke doel is op termijn hiermee full time aan de slag te gaan.”

24 maanden

De onderneming werd in 2018 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, de software is sinds april dit jaar operationeel. Met ingang van 2020 start de marketing en acquisitie, waarvoor een extra medewerker is aangesteld. Deelnemende klanten gaan een abonnementsduur aan van aanvankelijk 24 maanden, daarna per jaar. De ruime eerste contractperiode moet het autobedrijf een beter zicht bieden op de werkelijke staat van het voertuig en de juistheid van de calculatie onder het maandbedrag. Uitgangspunt is dat het concept faciliteert, maar niet domineert. “Het is de ondernemer die zijn dagelijkse koers bepaalt. Het is zijn bedrijf, zijn klantrelatie.”

Duurzame relatie

Vader en zoon Van Donselaar koesteren de ambitie om het abonnementsmodel uit te rollen over heel Nederland. Daarbij is hun streven “een duurzame relatie” te creëren tussen 365 Dagen Mobiel en het autobedrijf. Maar ook tussen het autobedrijf en de automobilist. “Het werkt gewoon prettiger als je weet wat je aan elkaar hebt.” Bijkomend doel is de kleinere universeel – zo’n drie of vier medewerkers – “meer rust in de tent te bezorgen. Een groot deel van de aftersales wordt dankzij onze oplossing automatisch gepland. Kun je ook nog eens met je klant over persoonlijke zaken praten. De dagelijkse praktijk in het autobedrijf is nu al hectisch genoeg.”

365dagenmobiel.nl
Gewoon geregeld, zo luidt de slogan van 365 Dagen Mobiel. Doel is het autobedrijf te verzekeren van een vaste inkomstenbron, efficiënte werkverdeling en stabiele klantrelatie. Maandelijks ontvangt de garagist van zijn klant een vast bedrag, als voorschot voor de jaarlijkse servicebeurt. Dit geld wordt rechtstreeks gestort; er is geen tussenrekening of achterafbetaling. Een dashboard toont de garagist elke maand wie hun abonnementsgeld betaald hebben. 365 Dagen Mobiel regelt de digitale berichtgeving naar de klant, in naam van het autobedrijf. Voor de consument moet deze constructie rust en duidelijkheid bieden. Hij krijgt automatisch bericht dat zijn auto verwacht wordt voor service en hoeft daar zelf niet aan te denken. Daarnaast is de beurt feitelijk al betaald en kan de rekening voor eventueel extra werk alleen maar meevallen. Ondernemers betalen een instapfee voor de cloud-software, handleiding, promotiemateriaal en ondersteuning, plus een maandelijkse fee per abonnement.

Maarten Molenaar †

In de bijna vijf jaar dat Maarten deel uitmaakte van onze redactie heeft hij zich als vakredacteur onvermoeibaar ingezet om de kwaliteit van Aftersales Magazine en Aftersales Truck te vergroten, dankzij zijn in vele jaren opgebouwde kennis van de branche en zijn uitgebreide relatienetwerk. Op 8 november 2020 overleed Maarten plotseling. Maarten was een journalist pur sang, die zijn energie vooral haalde uit het zoeken naar echt nieuws. Ons team wist wat het aan hem had. Geen redactionele klus was hem te groot, of te klein. Hij zat graag ‘aan tafel’ bij ondernemers, managers en hun medewerkers om de achtergrond van het nieuws boven tafel te krijgen. En toen niemand nog wist wat Covid-19 was, bezocht hij graag de vakbeurzen in Europa. Maarten was niet een man die op de voorgrond trad. Hij was meer de stille kracht van de redactie, met het accent op kracht. Wij zullen zijn motto ‘autoliefde roest niet’ in gedachten blijven houden en zijn onderkoelde humor missen.

Van Maarten Molenaar † zijn er nog 2349 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Maarten Molenaar †

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.