27% meer verkeersongevallen in 4 jaar

Het afgelopen jaar kwamen bergingsbedrijven van de Stichting Incident Management Nederland 25.963 keer in actie bij ongevallen op hoofdwegen. Dat was 27 procent meer dan vier jaar geleden.

Dat meldt de stichting, die een samenwerking is van alarmcentrales die personenvoertuigen bergen. De stichting verzorgt voor de aangesloten alarmcentrales de contractering van bergingsbedrijven die werkzaam zijn op hoofdwegen.

Einde daling

Tot 2013 daalde het aantal verkeersongevallen op deze ‘IM-wegen’. Sindsdien stijgt dat aantal weer. De stichting heeft geen cijfers over de oorzaak van het toenemend aantal ongevallen, maar ziet het toenemend gebruik van smartphones achter het stuur als de belangrijkste factor. De stijging van het aantal verkeersongevallen houdt gelijke tred met de stijging in het aantal verkeersdoden dat het Centraal Bureau voor de Statistiek jaarlijks publiceert. Ook dit aantal zit sinds 2013 weer in de lift. Vorig jaar telde het CBS 629 verkeersdoden, tegen 570 in 2013.

Spreiding

Wegen die in de afgelopen jaren veel drukker werden, lieten ook de snelste groei van het aantal ongevallen zien. Op de hoofdwegen naar het oosten (A1, A12) en op de snelwegen rondom Arnhem en Nijmegen (A15, A50 en A73) was op verschillende wegvakken sprake van een verdubbeling van het aantal ongevallen in vier jaar. Dalende ongevalscijfers kwamen ook voor. Dit was met name het geval op wegen die in de afgelopen jaren werden verbreed, zoals de A1 bij Amsterdam. Ook op de Ringweg A10 rond Amsterdam en op de A15 onder Rotterdam leidden ingrijpende wegreconstructies ertoe dat het aantal ongevallen niet noemenswaardig steeg.

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 2965 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters