Acea: plan CO2-reductie negatief voor branche

Binnen ruim tien jaar moeten Europese autofabrikanten de CO2-uitstoot van hun personenwagens hebben teruggedrongen met 37,5 procent. Die overeenkomst sloten de lidstaten en het Europees Parlement gisteravond – tot afgrijzen van Acea.

De reductie gaat verlopen in twee fasen: 15 procent minder in 2025 en -37,5 procent in 2030. Voor bestelwagens is de verplichting 31 procent minder CO2 uit te stoten in 2030. De koepelorganisatie van Europese autofabrikanten noemt het akkoord “totaal onrealistisch, slechts gedreven door politieke motieven, zonder oog voor de technologische en sociaaleconomische werkelijkheid.”

Extreem veeleisend

Volgens Acea klinkt de doelstelling wellicht aannemelijk, maar is de vertaling naar de werkelijkheid een heel ander verhaal. “Dit akkoord is extreem veeleisend voor de Europese auto-industrie”, reageert algemeen secretaris Erik Jonnaert. “Er is een veel grotere marktacceptatie nodig van elektrische en andere alternatieve aandrijving nodig dan op dit moment.” Volgens Jonnaert zullen alle fabrikanten binnen Acea doorlopend investeren in hun aanbod van voertuigen met andere vormen van energie. Maar dan nog blijven er obstakels die brede acceptatie door de consument in de weg staan, zoals een toereikend netwerk van laadstations. De politiek moet daarom zorgen dat alle randvoorwaarden op orde zijn.

Werkgelegenheid

Verder stelt Acea dat de “extreem ambitieuze CO2-doelen” een enorme invloed zullen hebben op de werkgelegenheid in de volledige automotive waardeketen. De auto-industrie biedt ongeveer 13,3 miljoen Europeanen een baan. Beleidsmakers moeten daarom op korte termijn komen met concrete maatregelen om “op een sociaal aanvaardbare manier” de transitie te leiden die Acea voorziet op het gebied van werkgelegenheid. Vanwege de reeks sjoemelaffaires met manipulatie van software zegt ‘Brussel’ er verscherpt op toe te zien dat de CO2-uitstoot in de praktijk gelijke tred houdt met die tijdens tests in het laboratorium.

Maarten Molenaar †

In de bijna vijf jaar dat Maarten deel uitmaakte van onze redactie heeft hij zich als vakredacteur onvermoeibaar ingezet om de kwaliteit van Aftersales Magazine en Aftersales Truck te vergroten, dankzij zijn in vele jaren opgebouwde kennis van de branche en zijn uitgebreide relatienetwerk. Op 8 november 2020 overleed Maarten plotseling. Maarten was een journalist pur sang, die zijn energie vooral haalde uit het zoeken naar echt nieuws. Ons team wist wat het aan hem had. Geen redactionele klus was hem te groot, of te klein. Hij zat graag ‘aan tafel’ bij ondernemers, managers en hun medewerkers om de achtergrond van het nieuws boven tafel te krijgen. En toen niemand nog wist wat Covid-19 was, bezocht hij graag de vakbeurzen in Europa. Maarten was niet een man die op de voorgrond trad. Hij was meer de stille kracht van de redactie, met het accent op kracht. Wij zullen zijn motto ‘autoliefde roest niet’ in gedachten blijven houden en zijn onderkoelde humor missen.

Van Maarten Molenaar † zijn er nog 2350 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Maarten Molenaar †