Autobedrijven zijn minder negatief

De toekomstverwachtingen van ondernemers zijn aan het begin van het vierde kwartaal minder positief dan het voorgaande kwartaal. In de autohandel en -reparatie zijn ondernemers positiever geworden, al is het vertrouwen hier nog altijd negatief.

Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ook in de detailhandel en de verhuur en handel van onroerend goed is het ondernemersvertrouwen gedaald ten opzichte van vorig kwartaal.

Bouw

De grootste verslechtering van het sentiment vond plaats in de informatie en communicatie, en in de delfstoffenwinning. Ook in de bouw is het vertrouwen afgenomen. Maatregelen rond PFAS en stikstofuitstoot spelen hier mogelijk een rol. Het ondernemersvertrouwen bevindt zich in deze bedrijfstak echter nog wel op een hoog niveau.

Investeringsbereidheid

Ondernemers zijn verdeeld over de verwachtingen voor 2020. De verwachtingen zijn over het algemeen positief, maar minder positief dan ze een jaar geleden waren voor 2019. De verschillen tussen de bedrijfstakken zijn groot. Zo verwacht in de onroerendgoedbranche per saldo 25,6 procent van de ondernemers een toename van de investeringen, in de autobranche verwacht per saldo 9,3 procent van de ondernemers minder te investeren.

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 3074 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *