Ballast overboord!

Leasemaatschappijen verwachten dat ondernemingen hun werknemers met recht op een auto van de zaak of een andere mobiliteitsvorm, steeds vaker alleen een budget zullen gaan verstrekken, waarmee de werk nemer zelf zijn vervoersbehoeften kan invullen. Het voorkomt ‘overbodig’ privégebruik, stellen sommige ondernemingen.

Mocht de werknemer binnen dat toegekende budget gaan differentiëren (een mix van auto en openbaar vervoer bijvoorbeeld), dan is de kans groot dat steeds kleinere dan wel goedkopere auto’s worden aangeschaft. Een verandering van het leasewagenpark die ook weer zijn effect – positief of negatief – op de verkoopbaarheid van ex-leaseauto’s zal hebben. Behalve aan de individualisering, kan ook meer richting worden gegeven aan een duurzamere invulling van de mobiliteits behoefte. Nog niet iedere lessor is het erover eens (noch zijn klanten) of dit alles wel een structurele invloed op de leasesector zal hebben.

Leasemaatschappijen dienen steeds vaker in te spelen op duurzaamheid. Grote fl eetowners willen naar de buitenwereld – al of niet van uit marketing oogpunt – laten zien dat zij een serieuze bijdrage leveren aan een duurzamere samenleving. Kleinere auto’s die minder brandstof gebruiken en zo het milieu minder belasten. Met dat in het achterhoofd is ook de veertienprocentauto een succes geworden, waar met name de Toyotaen Honda-hybrides van profi teerden. Inmiddels spelen meer en meer autofabrikanten hierop in. Reclameacties met ontbrekende BPM en lagere bijtelling zijn bijna dagelijks op de televisie te bekijken.

Soms denk je dat ondernemingen, al of niet in samenwerking met de leasemaatschappij, door lijken te schieten in hun duurzaamheidbeleid. De ruim 8.000 managers en medewerkers van een Britse onderneming met een auto van de zaak, worden wekelijks gecontroleerd op het ‘overgewicht’ van de auto. Dit gebeurt dan vaak op maandag, bij de parkeerplaatsen van het bedrijf waar weegplaten beschikbaar zijn of via mobiele weegplaten wanneer er buiten de deur vergaderd wordt. Niemand ontkomt aan de ogenschijnlijk doorgeschoten visie van het topmanagement. Maar 8.000 auto’s die met privéspulletjes of golfsets rondrijden, serviceauto’s die met veel te veel gereedschap of niet gebruikte dan wel oude onderdelen rondrijden kostten deze werkgever in het recente verleden ruim 400.000 euro aan extra brandstof. Dat is namelijk de besparing die nu in één jaar is gerealiseerd! En dat vinden ze net zo belangrijk als meewerken aan een duurzamere planeet.

En laten we eerlijk zijn, 50 euro per auto per jaar, 1 tankbeurt, lijkt erg weinig, maar de wet van de grote getallen zorgt voor een enorme besparing. Niet alleen in geld maar ook wat betreft het milieu (ruim 300.000 liter brandstof minder) is dat voor deze onderneming positief. Nu nog de regel in gaan stellen dat de bestuurder niet meer mag wegen dan 70 kilo!

Jos Veldhuisen

Hoofdredacteur Aftersales Magazine met als persoonlijk motto: 'I am Aftersales'

Van Jos Veldhuisen zijn er nog 1804 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Jos Veldhuisen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.