Band en Milieu in het coronatijdperk

Onder invloed van corona is de samenleving op vele fronten langzamer gaan draaien. Band en Milieu heeft echter niet stilgezeten. Vanuit huiskamers en vanachter computerschermen is hard verder gewerkt aan het doel – de band een zo groen mogelijk karakter geven. Over het thema ‘De Band en Microplastics’ schreef RecyBEM-bestuurder Kees van Oostenrijk de volgende bijdrage.

Ook in de voorbije coronawek en is RecyBEM druk bezig geweest om de band een zo groen mogelijk karakter te geven.

Zoals u weet is RecyBEM de collectieve inzamelings- en herverwerkingsorganisatie van gebruikte autobanden in Nederland. Ook in de voorbije coronaweken zijn we druk bezig geweest met allerlei concepten voor regelingen, zoals Het Landelijk Afvalplan, de nieuwe Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid die in Europa gaat gelden vanaf 2024, internationale studies en workshops die deelonderwerpen van Band en Milieu centraal stellen. Daarbij gaat veel aandacht naar ‘de band en microplastics’, met twee belangrijke aandachtspunten: gebruik van de band onderweg en gebruik van SBR-rubbergranulaat als vulling in de toplaag van kunstgrasvelden.

Korrels

Juist op deze twee terreinen zijn in deze coronafase interessante ontwikkelingen te melden. Die wil ik even doornemen met u, automotive-geïnteresseerde lezer. Eigenlijk zien we onderweg vanuit onze voertuigen geen bandenslijtsel bewegen. Toch is het logisch dat het ontstaat, gezien de wrijving of spanning/grip op de weg. Het mooiste voorbeeld is zichtbaar aan het einde van de Formule 1-races. Het slijtsel wordt direct opgeveegd en herverwerkt, maar zo is de praktijk van alledag niet. Bovendien is er een groot verschil tussen de deeltjes van rubbergranulaat voor kunstgras en TRWP. Die term wordt internationaal gebruikt voor de opeenhoping van slijtsel/korrels van wegdek en loopvlak: Tyre Road and Wear Particles. De deeltjes bestaan uit ongeveer 50% loopvlak en 50% wegdek. Het is daardoor niet makkelijk om het loopvlak van een band af te schaven en daar representatieve testen voor TRWP mee te doen. Rubbergranulaat voor kunstgras daarentegen is een menging van rubbermengsels afkomstig van de hele band.

TRWP is er in een bepaalde deeltjesgrootte. Een gedeelte belandt in de lucht. Studies laten zien dat het gemiddeld minder dan 1% bijdraagt aan PM10 en 0,3% voor PM2.5. Hoogste waardes die zijn gevonden betreffen minder dan 3% voor PM10 en minder dan 1% voor PM2.5. Let hier svp even goed op, aandachtige lezer: 97% tot 99% van die kleine deeltjes in de lucht zijn dus niet afkomstig van banden maar van andere bronnen!


Aanleg van een vloeistofbestendige Ceyes-vloer bij een tankstation. De rastertegels zijn gemaakt van rubberkorrels van autobanden.


Bezinking

Het TRWP-platform is opgezet door de bandenfabrikanten in Europa. Dit multi-stakeholder platform bundelt experts vanuit overheden, universiteiten, ngo’s en industrie. Hun gezamenlijke doel: de kennis rondom het onderwerp band en wegdekslijtage delen en vergroten. Maar ook: meer kennis vergaren over beperkende maatregelen (hoe kunnen we het probleem voorkomen en/of verminderen?) en transport van TRWP in de omgeving.

Na het eerste jaar – 2019 – zijn twee rapporten verschenen: de wetenschappelijke stand van zaken en een rapport over beperkende maatregelen. Het way forward-rapport gaat over te nemen stappen tegen het ontstaan en beperken van TRWP in de natuur. Maar het gaat ook over de mogelijkheden om binnen de keten samen te werken aan oplossingen. Het platform is dit jaar voortgezet. Ook wij als RecyBEM mogen aanzitten bij dit studietraject. Daarnaast doet de Tyre Industry Project onder de World business council for sustainable development al jaren onderzoek naar band- en wegdekslijtage. Last but not least vond van 18 tot 20 mei een workshop plaats bij de OECD (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) over microplastics and tyre wear. Deze meeting voor experts/wetenschappers uit de gehele wereld werd door honderd aanwezigen op hun schermpjes bijgewoond.

Kortom, we onderzoeken met z’n allen het ontstaan van bandenslijtage en bandenslijtsel. Plus de invloed die dit alles kan hebben op het milieu, klimaat en de gezondheid. Maar maakt u zich niet al te zeer zorgen over microplastics en fijnstof! Voor een gezond milieu moeten we vooral ons gezonde verstand blijven gebruiken, ook als chauffeurs! Onderzoek heeft uitgewezen dat gedrag en rijstijl van de chauffeur voor 50 tot 60% de mate van bandenslijtage bepaalt. Dus rij voorzichtig en rem bewust – voor uw en andermans veiligheid en milieu.

Rubbergranulaat

Tot slot het dikke dossier Rubbergranulaat in kunstgras. Zonder SBR-rubbergranulaat van autobanden zouden er geen kunstgrasvoetbalvelden zijn geweest. Bij aanvang, 20 tot 25 jaar geleden, waren de speeleigenschappen van de eerste kunstgrasvelden eigenlijk te slecht. Voorzien van de bekende zandlaag als bij natuurvelden wilde de bal niet stuiteren en rollen zoals de voetballers dat wilden. SBR-granulaat loste dat probleem op. Het ontwikkelde zich tot een sprekend voorbeeld van een gerecycled circulair materiaal, dat in deze toepassing zeker tien tot vijftien jaar meegaat en vervolgens herbruikbaar is.

Conclusie: de band is een product van bijzondere circulaire waarde voor de automobiliteit en bevat ruim voldoende waardevolle grondstoffen voor hergebruik van materialen, zowel in nieuwe banden als andere toepassingen. Weest u zich daar van bewust, onderweg als chauffeur van auto en onze leefomgeving. En wees dankbaar voor die veilige band, die af en toe een wakend oog, aandacht en een beetje lucht nodig heeft voor de juiste bandenspanning, remweg en brandstofverbruik.

Namens Band en Milieu wens ik u een ‘groene’ zomer!

Kees van Oostenrijk,
Bestuurder RecyBEM

Recyclingfabriek

Rond de verschijning van dit magazine gaat in Venlo het nieuwe bedrijf Ceyes Hub van start. Het is de eerste, mobiele (pilot-)recyclingfabriek in Nederland voor onder meer SBR-granulaat van kunstgrasvelden. Op basis van TNO-studies heeft Ceyes Hub vastgesteld dat deze grondstof ten opzichte van andere fossiele grondstoffen forse CO2-besparingen helpt realiseren bij de productie van gerecyclede tegel- en opslagsystemen voor het opvangen en bewaren van hemelwater in stedelijke agglomeraties. Inmiddels zijn van Ceyes ook elders wereldwijd meer van dit soort mobiele recyclingprojecten in ontwikkeling of in gebruik.Ook de nieuwe Amsterdamse onderneming Fieldloop GBN-AGR (een Antea-bedrijf) gaat zich bezighouden met de recycling van kunstgrasvelden en SBR-granulaat.

Ook deze fabriek staat er inmiddels en wordt nu in gebruik genomen. Zij gaan zelfs het granulaat ‘schoonspoelen’ en vermengen met 50% nieuwe korrels van verse, gebruikte banden. Om het vervolgens weer in te zetten als een nieuwe generatie toplaag voor kunstgrasvelden. Bij de aanleg van zo’n nieuw veld wordt ook nog eens 100.000 kilo CO2 bespaard.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *