Bandenbranche handhaaft standpunt rubbergranulaat

Het deze week via tv-programma Zembla geopenbaarde, nieuwe onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam naar gevaarlijke stoffen in rubbergranulaat, is voor de bandenbranche en het RIVM geen reden om hun standpunt over dit thema te wijzigen.

Directeur Kees van Oostenrijk van Recybem, dat in Nederland de inzameling en recycling van autobanden organiseert, is hard in zijn oordeel. “Ik vind het jammer dat een gerespecteerde universiteit als de VU zich laat gebruiken voor dit soort broddelwerk. Het is VU-onwaardig. Van methodieken of protocollen is niets bekend. Dit soort laboratoriumproeven is helemaal niet geschikt om een uitspraak te kunnen doen over de menselijke situatie. Het is gewoon uit sensatiezucht proberen het gewone publiek op het verkeerde been te zetten.”

Ook Sybrand van Hulst, voorzitter van brancheorganisatie Vaco, is niet van zijn stuk gebracht. “Ik heb niet het gevoel dat het RIVM-rapport nu onder druk staat. Natuurlijk wordt er aan een rapport geknaagd door andere wetenschappers, om welke reden dan ook. Maar ik heb geen redenen om te twijfelen aan het RIVM-rapport. Het is gedegen, wat wij ook communiceren naar onze leden. Ik hoop niet dat voetbalverenigingen of ouders zich nu laten beïnvloeden door de uitzending van Zembla. Ik denk ook niet dat minister Schippers nieuw onderzoek zal laten doen, zeker niet gezien de reactie van het RIVM.”

Risicoschatting

Volgens het RIVM geeft het onderzoek geen aanvullende inzichten waar het de risicoschatting voor de mens betreft. Reden voor het overheidsinstituut de conclusie te handhaven van zijn eerdere, uit 2016 daterende onderzoek: sporten op kunstgras met rubbergranulaatkorrels levert geen gevaren voor de mens op. Behalve in de uitzending reageert het RIVM ook op zijn website op het VU-onderzoek naar het effect van rubbergranulaat op (embryo’s van) zebravisjes.

Tv-programma Zembla presenteerde afgelopen woensdagavond nieuw onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam naar rubbergranulaat. Hierbij werden (embryo’s van) zebravisjes in water geplaatst waarin gedurende zeven dagen rubbergranulaat had gelegen. De embryo’s gingen dood en de zebravisjes vertoonden afwijkend gedrag. Onderzoekers van de VU wilden daarmee aantonen dat de gevaarlijke stoffen niet ‘opgesloten’ zitten in het rubbergranulaat – en dus wel degelijk een gevaar vormen voor de mens.

Nieuwe normen

Overigens besloot Recybem daags na de uitzending om per 1 maart aan door haar gecertificeerde producenten van rubbergranulaatkorrels nieuwe normen op te leggen voor de gehalten polycyclische aromatische koolwaterstoffen (pak’s) in rubbergranulaat. Van de acht belangrijkste pak’s mag voortaan maximaal 20 milligram per kilogram in het granulaat zitten. Van Oostenrijk: “Er is een maatschappelijke vraag naar zo weinig mogelijk pak’s in het granulaat. Wij gaan daarom een inspanningsverplichting aan om over vijf jaar infillmateriaal te leveren voor de aanleg van nieuwe velden met maximaal 15 milligram per kilogram van de acht belangrijkste pak’s.”

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 3806 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *