Bovag: autoplan Amsterdam onrealistisch

De gisteren door verkeerswethouder Dijksma aangekondigde ambitie om vanaf 2030 alle benzine- en dieselauto’s te weren uit Amsterdam is volgens Bovag “onrealistisch”. Dat heeft de organisatie in diverse landelijke media laten weten.

In Nieuwsuur bijvoorbeeld betoogde algemeen voorzitter Bertho Eckhardt dat de plannen niet haalbaar zijn. Naar verwachting rijden er in 2030 nog steeds 7 à 8 miljoen auto’s op brandstof, tegen pakweg anderhalf miljoen EV’s.  Voordat een wagenpark van 9 miljoen auto’s grotendeels elektrisch is, ben je ver voorbij 2030 – te meer daar nieuwe personenwagens tegenwoordig gemiddeld achttien jaar meegaan.

Middeninkomens

Zelfs als vanaf nu alleen maar nieuwe EV’s zouden worden verkocht, is na elf jaar (2030) nog steeds slechts de helft van het wagenpark vervangen, uitgaande van grofweg 400.000 nieuwe auto’s per jaar in Nederland. “Met het plan sluit je dus een heel groot deel van de bevolking uit, met name de lagere en middeninkomens,  die in de wat oudere auto’s rijden. Amsterdam wordt zo een stad waar alleen de elite nog met de auto in kan.” Om die reden bepleit Eckhardt een stap-voor-stap-benadering, in een realistisch tempo en zonder groepen buiten te sluiten.

Vrijstellingen

Overigens sprak wethouder Dijksma in Nieuwsuur over “een stip op de horizon” en is in de plannen sprake van uitzonderingen en vrijstellingen. Ook noemde ze als randvoorwaarde een voldoende aanbod van betaalbare (en tweedehands) elektrische auto’s. Voorzichtige conclusie van Bovag: het lijkt er op te wijzen dat soep mogelijk niet zo heet gegeten wordt, als die nu wordt opgediend.

Actieplan

 In het Actieplan Schone Lucht van de gemeente Amsterdam staan vier jaartallen en ambities beschreven:
  • 2020: Introductie milieuzone binnen ring A10 voor dieselpersonenauto’s, waar auto’s die op dat moment 15 jaar of ouder zijn niet meer in mogen. Daarnaast de geografische uitbreiding van bestaande milieuzones voor vracht- en bestelwagens.
  • 2022: Uitstootvrij gebied voor ov-bussen en touringcars binnen de s100 ten zuiden van Amsterdam CS en het spoor De milieuzone vrachtverkeer wordt alleen toegankelijk voor wagens met de Euro6 norm of hoger.
  • 2025: Uitstootvrije bebouwde kom voor brom- en snorfietsen. Uitstootvrij gebied binnen de ring A10 voor vracht- en bestelwagens, taxi, ov-bussen en touringcar. Uitstootvrij gebied voor alle passagiers en pleziervaart en GVB-veren.
  • 2030: Uitstootvrije bebouwde kom voor alle modaliteiten, ook voor personenauto’s en motoren.

Gemeenteraad

Het Actieplan Schone Lucht wordt eind mei in de gemeenteraad besproken. Van begin juni tot en met half juli kunnen bewoners, bedrijven en iedereen die zich betrokken voelt meepraten via een digitaal platform. Daarna volgt de officiële periode van inspraak. Na afloop van de inspraak worden de plannen definitief uitgewerkt en uiteindelijk vastgesteld door de raad.

Maarten Molenaar †

In de bijna vijf jaar dat Maarten deel uitmaakte van onze redactie heeft hij zich als vakredacteur onvermoeibaar ingezet om de kwaliteit van Aftersales Magazine en Aftersales Truck te vergroten, dankzij zijn in vele jaren opgebouwde kennis van de branche en zijn uitgebreide relatienetwerk. Op 8 november 2020 overleed Maarten plotseling. Maarten was een journalist pur sang, die zijn energie vooral haalde uit het zoeken naar echt nieuws. Ons team wist wat het aan hem had. Geen redactionele klus was hem te groot, of te klein. Hij zat graag ‘aan tafel’ bij ondernemers, managers en hun medewerkers om de achtergrond van het nieuws boven tafel te krijgen. En toen niemand nog wist wat Covid-19 was, bezocht hij graag de vakbeurzen in Europa. Maarten was niet een man die op de voorgrond trad. Hij was meer de stille kracht van de redactie, met het accent op kracht. Wij zullen zijn motto ‘autoliefde roest niet’ in gedachten blijven houden en zijn onderkoelde humor missen.

Van Maarten Molenaar † zijn er nog 2350 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Maarten Molenaar †