Bovag bepleit sloopregeling in stikstofcrisis

Snelle verschoning van het wagenpark, als middel om de stikstofcrisis te bezweren, kan volgens Bovag langs drie lijnen: verlagen of afschaffen van de bpm, subsidie op?nieuwe en?gebruikte?EV’s, (her)invoering van de sloopregeling voor de oudste diesels.

In 2009 was zo’n regeling zeer succesvol, stelt Bovag. Destijds maakten de oudste personenauto’s en bestellers op diesel versneld?plek vrij voor jongere?benzineauto’s?of zeer schone nieuwe diesels. ?Bovag zegt zo’n ‘sloopregeling 2.0’ graag samen met de overheid te willen optuigen. Aanleiding is een recente brief waarin het kabinet de aangekondigde snelheidsverlaging als ‘mogelijk tijdelijk’ schetst. Voorwaarde is dat de geplande verschoning van het wagenpark of andere bronmaatregelen hetzelfde stikstofeffect hebben.

Bpm

Behalve met een sloopregeling valt snelle milieuwinst volgens Bovag ook te behalen door de bpm te verlagen – en daarmee de aanschaf van nieuwe, schonere auto’s te bevorderen. Effectief acht Bovag verder de invoering van een subsidie op?nieuwe én gebruikte?EV’s. Door de financiële tegemoetkoming uit de breiden naar E-occasions wordt ook de particulier gestimuleerd om over te stappen.

Maarten Molenaar †

In de bijna vijf jaar dat Maarten deel uitmaakte van onze redactie heeft hij zich als vakredacteur onvermoeibaar ingezet om de kwaliteit van Aftersales Magazine en Aftersales Truck te vergroten, dankzij zijn in vele jaren opgebouwde kennis van de branche en zijn uitgebreide relatienetwerk. Op 8 november 2020 overleed Maarten plotseling. Maarten was een journalist pur sang, die zijn energie vooral haalde uit het zoeken naar echt nieuws. Ons team wist wat het aan hem had. Geen redactionele klus was hem te groot, of te klein. Hij zat graag ‘aan tafel’ bij ondernemers, managers en hun medewerkers om de achtergrond van het nieuws boven tafel te krijgen. En toen niemand nog wist wat Covid-19 was, bezocht hij graag de vakbeurzen in Europa. Maarten was niet een man die op de voorgrond trad. Hij was meer de stille kracht van de redactie, met het accent op kracht. Wij zullen zijn motto ‘autoliefde roest niet’ in gedachten blijven houden en zijn onderkoelde humor missen.

Van Maarten Molenaar † zijn er nog 2349 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Maarten Molenaar †

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.