Bovag en RAI Vereniging zetten taken SIMS voort

Nu de stichting SIMS in haar missie is geslaagd, vinden haar oprichters Bovag en RAI Vereniging het moment gekomen om ieder voor zich onderwerpen als slimme mobiliteit, connectiviteit en (big-)data ter hand te nemen en er beleid op te formuleren.

SIMS-directeur Leo Bingen keert terug naar de RAI Vereniging, van waaruit hij sinds 2009 gedetacheerd was. Zijn exacte functie is nog niet helder, wel het aandachtsgebied: dat blijft gericht op data- en informatiebeleid.

De stichting voor Standaardisatie- en Informatiebeleid Mobiliteit Sector zag zeven jaar terug het levenslicht. Doel was voor de branche een eigen data- en informatiebeleid te ontwikkelen, om op basis daarvan standaarden te formuleren. Al in een vroeg stadium van haar bestaan (h)erkende SIMS de mogelijkheden en het belang van connectiviteit tussen voertuigen, de bestuurder en de omgeving – en de rol van data hierbij. Beide brancheorganisaties zijn de afgelopen jaren door de stichting ondersteund bij het onderkennen van deze trends en het ontwikkelen van visie en beleid. Nu echter vinden Bovag en RAI Vereniging het tijd om met de opgedane inzichten voortaan ieder een eigen koers te varen, op basis van de behoeftes van eenieders achterban.

De door SIMS ontwikkelde standaarden blijven voor de gehele markt beschikbaar. Uitsluitend hiervoor zal de stichting in afgeslankte vorm blijven voortbestaan.

Maarten Molenaar †

In de bijna vijf jaar dat Maarten deel uitmaakte van onze redactie heeft hij zich als vakredacteur onvermoeibaar ingezet om de kwaliteit van Aftersales Magazine en Aftersales Truck te vergroten, dankzij zijn in vele jaren opgebouwde kennis van de branche en zijn uitgebreide relatienetwerk. Op 8 november 2020 overleed Maarten plotseling. Maarten was een journalist pur sang, die zijn energie vooral haalde uit het zoeken naar echt nieuws. Ons team wist wat het aan hem had. Geen redactionele klus was hem te groot, of te klein. Hij zat graag ‘aan tafel’ bij ondernemers, managers en hun medewerkers om de achtergrond van het nieuws boven tafel te krijgen. En toen niemand nog wist wat Covid-19 was, bezocht hij graag de vakbeurzen in Europa. Maarten was niet een man die op de voorgrond trad. Hij was meer de stille kracht van de redactie, met het accent op kracht. Wij zullen zijn motto ‘autoliefde roest niet’ in gedachten blijven houden en zijn onderkoelde humor missen.

Van Maarten Molenaar † zijn er nog 2349 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Maarten Molenaar †

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.