‘Bovag-garantie voorlopig blijven aanbieden’

Bovag adviseert zijn leden om de komende maanden klanten gewoon de huidige garantie te blijven aanbieden. In de tussentijd gaat de brancheorganisatie opnieuw in gesprek met De Nederlandsche Bank (DNB) over de vraag of deze garantie nu wel of geen verzekering is.

Over die vraag ontstond eind september onduidelijkheid, toen DNB aangaf dat het wel degelijk ging om een verzekeringsproduct. Autobedrijven zouden niet bevoegd zijn zo’n verzekering af te geven en daarmee effectief in overtreding zijn.

Vrijstelling

Naar aanleiding van de publiciteit stelde VVD-kamerlid De Vries vragen aan de minister van Financiën. Ook voerde Bovag overleg met het departement en met DNB. De antwoorden van de minister doen vermoeden dat de soep waarschijnlijk niet zo heet gegeten wordt. Want ook al voldoet een garantie aan alle wettelijke criteria voor een verzekering, dan nog hoeft de aanbieder ervan niet automatisch te vallen onder de vergunningsplicht voor aanbieders van verzekeringen. Vrijstelling is volgens de minister mogelijk, onder meer afhankelijk van de intentie waarmee de garantie wordt gegeven. De toelichtende tekst op de DNB-site wordt op dit punt  aangepast.

Belofte

Helemaal doorlopen is de afwikkeling nog niet. Hoe DNB het begrip ‘verzekering’ nu precies interpreteert staat bijvoorbeeld nog niet vast. Maar hoe die uitkomst ook luidt, Bovag acht het voorbarig om nu als autobedrijf rigoureuze stappen te zetten op het vlak van garantie. DNB en ACM hebben inmiddels van Bovag te horen gekregen dat zij voorlopig gewoon doorgaat met de garantie in haar huidige vorm.

Hele en halve waarheden

Volgens de brancheorganisatie proberen sommige marktpartijen munt te slaan uit de recente verwikkelingen. “Met  hele en halve waarheden” proberen zij autobedrijven te bewegen een andere garantieverzekering af te sluiten. Die van Bovag zou onhoudbaar dan wel illegaal zijn. “Dat klopt van geen kanten”, reageert Bovag, mede onder verwijzing naar de antwoorden op de Kamervragen. Die zouden juist meer ruimte bieden om het Bovag-product te blijven beschouwen als een garantie – niet als een verzekering.

Maarten Molenaar †

In de bijna vijf jaar dat Maarten deel uitmaakte van onze redactie heeft hij zich als vakredacteur onvermoeibaar ingezet om de kwaliteit van Aftersales Magazine en Aftersales Truck te vergroten, dankzij zijn in vele jaren opgebouwde kennis van de branche en zijn uitgebreide relatienetwerk. Op 8 november 2020 overleed Maarten plotseling. Maarten was een journalist pur sang, die zijn energie vooral haalde uit het zoeken naar echt nieuws. Ons team wist wat het aan hem had. Geen redactionele klus was hem te groot, of te klein. Hij zat graag ‘aan tafel’ bij ondernemers, managers en hun medewerkers om de achtergrond van het nieuws boven tafel te krijgen. En toen niemand nog wist wat Covid-19 was, bezocht hij graag de vakbeurzen in Europa. Maarten was niet een man die op de voorgrond trad. Hij was meer de stille kracht van de redactie, met het accent op kracht. Wij zullen zijn motto ‘autoliefde roest niet’ in gedachten blijven houden en zijn onderkoelde humor missen.

Van Maarten Molenaar † zijn er nog 2349 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Maarten Molenaar †