Betaalden jongeren in 2016 gemiddeld 828 euro jaarpremie voor een WA-autoverzekering, nu is dat 1.358 euro. Met die stijging van 530 euro betalen jongeren tot 24 jaar gemiddeld bijna twee…
Bij enkele activiteiten in het verzekeringsbedrijf van Bovemij zijn compliance-regels overtreden. De raden van commissarissen kregen daarvan een interne melding. Momenteel vindt in opdracht van de gezamenlijke RvC’s onderzoek plaats….
Bovag adviseert zijn leden om de komende maanden klanten gewoon de huidige garantie te blijven aanbieden. In de tussentijd gaat de brancheorganisatie opnieuw in gesprek met De Nederlandsche Bank (DNB)…
De status van de Bovag-garantie is op losse schroeven komen te staan. Aanleiding is een artikel in het FD, waarin gesteld wordt dat DNB een streep haalt door de Bovag-garantie,…

Uit de verzekeringscijfers over 2009 (de sector loopt wat dat betreft altijd een jaartje achter) blijkt dat de autoschadeverzekeraars in de strijd om de klant hun tarieven sterk onder druk…

De Nederlandsche Bank (DNB) maakt zich zorgen over de sterk gedaalde premie voor autoverzekeringen, waardoor de financiële positie van de verzekeraar wankel kan worden. In een brief aan verzekeraars spreekt…

Laatste nieuws
Meest bekeken berichten
Recente Reacties