De status van de Bovag-garantie is op losse schroeven komen te staan. Aanleiding is een artikel in het FD, waarin gesteld wordt dat DNB een streep haalt door de Bovag-garantie, omdat dit niet een garantie is, maar een verzekering. Bovag en de aangesloten garagebedrijven zijn niet bevoegd om zo’n verzekering af te geven.

Bij navraag stelt DNB dat de bank zich nooit zal bemoeien met consumentenproducten. De beslissing om een streep te halen door de Bovag-garantie is puur een beslissing van de Bovag, aldus een woordvoerder van DNB.

Bovenwettelijke garantie

Wel is het zo dat DNB onlangs een bepaling heeft verwijderd uit een factsheet waarin de eisen geformuleerd staan wanneer iets een verzekering is. Het gaat om een bepaling over de bovenwettelijke garantie, ofwel een dekking die wordt aangeboden bovenop de wettelijke garantie. Het bleek dat daar veel onduidelijkheid over was, dus die bepaling is weggehaald. Immers, wanneer een consument een product koopt, een auto bijvoorbeeld, mag hij ervan uitgaan dat het een deugdelijk product is. Wanneer het product stuk gaat, is er altijd de aankoopgarantie waarmee de consument terug kan gaan naar de winkel waar het product is gekocht. Maar wanneer houdt de garantie op en begint een verzekering? Dat bleek moeilijk te bepalen en die bepaling is dan ook geschrapt.

DNB-proof

Bovag laat weten dat het nu samen met haar eigen verzekeringsmaatschappij Bovemij gaat kijken hoe de Bovag-garantie anders vormgegeven kan worden. “De Bovag-garantie was gewoon een garantie dat een onderdeel vervangen wordt, mocht het binnen de garantietermijn stuk gaan. Dat gold zelfs voor slijtdelen. DNB noemt dat een verzekering. Dat zij zo. Dat vinden we niet leuk, maar we gaan nu kijken hoe we die garantie moeten vormgeven zodat die ‘DNB-proof’ is.” Bovag zal DNB op de hoogte brengen van het voornemen de garantie te herzien en gaat ervan uit dat de handhaving in de tussentijd blijft zoals die nu is. “We adviseren onze leden dan ook om de Bovag-garantie gewoon te blijven verstrekken. Ook voor consumenten verandert er feitelijk niets. Wanneer zij garantie willen claimen, adviseren we om gewoon terug te gaan naar het autobedrijf. Als partijen er onderling niet uitkomen, is er altijd nog de geschillencommissie om te bemiddelen”, aldus een woordvoerder van Bovag.

Interpretatie

Het standpunt van DNB sluit volgens Harald Bresser, woordvoerder namens garantievragen.nl, naadloos aan bij dit informatieplatform voor consumenten en bedrijven. “Je hébt gewoon garantie op je aankoop, het is geen extra maar staat in de wet. Je kunt er als kopende partij ook niet van afzien.” Probleem in de praktijk is dat de wet geen specifieke termijnen of voorwaarden noemt of aan normering doet. Ook de zes maanden niet die Bovag-bedrijven standaard aanbieden bij een occasion. “Daardoor blijft het deels een kwestie van interpretatie.” Regels rondom garantie zijn complex. Ze komen voort uit drie verschillende wetten, die gehandhaafd worden door twee verschillende toezichthouders, ieder met zijn eigen verantwoordelijkheid. Conformiteit (‘de wettelijke garantie’) is niet genormeerd, waardoor handhaving moeilijk is en interpretatieverschillen voor de hand liggen.

Boete

Of in het Bovag-dossier handhaving door DNB inderdaad vooralsnog achterwege blijft, zoals de brancheorganisatie verwacht, is volgen Bresser geen uitgemaakte zaak – “zeker na zo veel media-aandacht als vandaag.” Overigens kan DNB een maximumboete van vier miljoen euro opleggen, per overtreding, mocht zij vinden dat een partij zonder vergunning een verzekeringsbedrijf uitoefent. “Nu zal een boete van dergelijke hoogte niet snel worden uitgedeeld”, relativeert Bresser. “Maar de hoogte van het bedrag geeft wel aan hoe serieus DNB deze materie benadert.”
Deel dit artikel op
Laatste nieuws
Meest bekeken berichten
Recente Reacties