Bij enkele activiteiten in het verzekeringsbedrijf van Bovemij zijn compliance-regels overtreden. De raden van commissarissen kregen daarvan een interne melding. Momenteel vindt in opdracht van de gezamenlijke RvC’s onderzoek plaats. Dat gebeurt door een extern, onafhankelijk en gespecialiseerd kantoor.

De melding en opvolging zijn een direct gevolg van interne regels en externe voorschriften waar Bovemij zich als financiële instelling aan moet houden. Ook staat Bovemij, zoals alle financiële instellingen, onder toezicht van DNB en AFM. Compliance duidt erop of een persoon of organisatie werkt in overeenstemming met bestaande wet- en regelgeving.

Accountant

In een eigen verklaring op de website meldt Bovemij dat zij direct DNB, AFM en de externe accountant op de hoogte heeft gebracht van de melding en van de opzet van het lopende onderzoek. “Daarbij is de onafhankelijkheid, zorgvuldigheid en integriteit van het onderzoek benadrukt.” Vooruitlopend op de definitieve uitkomst zouden al versneld maatregelen zijn genomen: nog striktere interne procedures, verscherpt toezicht op compliance, integriteit en beheersing van risico’s. Ook stelt de verzekeraar maatregelen te hebben genomen om de administratieve organisatie te versterken. Deze maatregelen zijn opgenomen in een verbeterplan, dat met toezichthouders en aandeelhouders is gedeeld.
Deel dit artikel op
Laatste nieuws
15 juli 2024
Meest bekeken berichten
Recente Reacties