Bovag: klimaatplan kabinet getuigt van realisme

De maatregelen in het Klimaatplan van het kabinet zijn volgens Bovag-voorzitter Bertho Eckhardt “afgewogen en realistisch”. De verhogingen van BPM en MRB zijn van de baan en inzake EV wordt gewaakt voor overstimulering. Punt van zorg vindt hij echter het plan om Autobrief II voor 2020 open te breken en volgend jaar al de bijtelling voor EV’s te verhogen.

Bovag bepleit invoering vanaf 2021, wanneer Autobrief III ingaat. “Dan heeft de branche voldoende tijd zich daar op voor te bereiden. Nu is de situatie zo dat er al volop auto’s besteld zijn voor 2020, op basis van de fiscale regels uit Autobrief II. Daarmee zou het kabinet de branche en diens klanten in een zeer lastig parket brengen.” Ook RAI Vereniging is die mening toegedaan. Voorzitter Steven van Eijck noemt het “onbestaanbaar” dat bestaande afspraken over bijtelling van elektrische auto’s mogelijk worden opengebroken. Het laatste woord hierover is nog niet gesproken.” Niettemin toont Van Eijck zich over de grote lijn tevreden. Het uiteindelijke resultaat, na een jaar van overleg met kabinet en andere belanghebbenden, is volgens hem een “realistisch pakket, waarbij naast elektrische auto’s, ook de transportsector verder verduurzaamt.”

Betalen naar gebruik

Dat bij het kabinet het taboe rond betalen naar gebruik is verdwenen en dat er drie varianten zullen worden onderzocht, kan de goedkeuring van Bovag wegdragen. Ook positief is volgens voorzitter Eckhardt dat het kabinet “de BPM-knop met rust laat”, om de nieuwverkoop “niet verder te frustreren” en de klimaatdoelstelling te behalen. Maar dat het kabinet zich de vrijheid toe-eigent elk jaar aan de fiscale autoknoppen te draaien, zal volgens Eckhardt “veel onrust in de markt veroorzaken en bemoeilijkt een bestendige bedrijfsvoering. Dat geldt zowel voor dealers, importeurs als voor leasemaatschappijen. En consumenten weten daardoor te laat waar ze, bijvoorbeeld qua prijs, aan toe zijn. De markt is gebaat bij bestendig beleid. Dit leidt anders tot marktverstoring en dat moet je niet willen. Op beide punten hebben we staatssecretaris van Veldhoven deze week overigens ook al aangesproken.”

Maarten Molenaar †

In de bijna vijf jaar dat Maarten deel uitmaakte van onze redactie heeft hij zich als vakredacteur onvermoeibaar ingezet om de kwaliteit van Aftersales Magazine en Aftersales Truck te vergroten, dankzij zijn in vele jaren opgebouwde kennis van de branche en zijn uitgebreide relatienetwerk. Op 8 november 2020 overleed Maarten plotseling. Maarten was een journalist pur sang, die zijn energie vooral haalde uit het zoeken naar echt nieuws. Ons team wist wat het aan hem had. Geen redactionele klus was hem te groot, of te klein. Hij zat graag ‘aan tafel’ bij ondernemers, managers en hun medewerkers om de achtergrond van het nieuws boven tafel te krijgen. En toen niemand nog wist wat Covid-19 was, bezocht hij graag de vakbeurzen in Europa. Maarten was niet een man die op de voorgrond trad. Hij was meer de stille kracht van de redactie, met het accent op kracht. Wij zullen zijn motto ‘autoliefde roest niet’ in gedachten blijven houden en zijn onderkoelde humor missen.

Van Maarten Molenaar † zijn er nog 2350 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Maarten Molenaar †