Bovag kritisch op kabinetsbeleid

Met betrekking tot de nieuwe kabinetsplannen is Bovag tevreden over de stimulering van elektrisch rijden, al moeten ondernemers wel flink meebetalen aan het betaalbaar houden van de fiscale voordelen van emissieloze auto’s.

Ook betreurt Bovag het dat de overheid nu al afwijkt van de Autobrief II, waarin het kabinetsbeleid voor de periode 2017-2020 stond.

Een en ander is te lezen in een vijftien pagina’s tellend document waarin Bovag samenvat wat de nieuwe kabinetsplannen, zoals gepresenteerd op Prinsjesdag, betekenen voor de mobiliteitssector. Evenals Focwa is Bovag over het algemeen tevreden met de plannen, maar kraakt de brancheorganisatie enkele kritische noten.

Elektrisch rijden

Het vrijstellen van bpm en mrb voor elektrische auto’s tot en met 2024 kan rekenen op de steun van Bovag. Bovag vindt het wel raar dat hybride auto’s, immers ook belangrijk om de CO2-uitstoot te beperken, in Nederland met een relatief hoge belasting voor grammen CO2 per kilometer gestraft wordt.

Ondernemersklimaat

Bovag-directeur Peter Niesink benoemde onlangs al de hernieuwde focus op het mkb van zijn organisatie. Bij de samenvatting van de kabinetsplannen voor de mobiliteit laat Bovag opnieuw weten zich hard te zullen maken “om onevenredige lastenverzwaringen voor alle MKB-bedrijven zoveel mogelijk te voorkomen”.

De hoge premies voor de Werkloosheidswet zijn de Bovag ook een doorn in het oog. Daar is bij het ontwerp van de wet al bezwaar tegen gemaakt, maar dit lijkt geen gehoor te hebben gevonden.

Over de compensatie voor de transitievergoeding bij het ontslag van een werknemer die langer dan twee jaar ziek is, is Bovag wel tevreden. Het voorkomt een opeenstapeling van kosten voor zieke werknemers.

Lees hier de hele samenvatting.

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 3684 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.