Bovag vergroot aandeel in verlieslatend RDC

Onder invloed van een weerbarstige markt boekte RDC in 2013 een verlies van 3,3 miljoen euro, inclusief versnelde afschrijvingen en reorganisatiekosten zelfs netto min 5,9 miljoen euro. Aandeelhouder Bovag Holding heeft extra financiering ter beschikking gesteld in ruil voor vergroting van het belang in RDC Group.

Voor dit jaar verwacht RD operationeel en financieel herstel. Nadat over de eerste maanden van 2013 een verslechterd resultaat zichtbaar werd door teruglopende omzet en te hoge kosten, is halverwege 2013 in nauwe samenwerking tussen directie en de aandeelhouders Bovag en RAI Vereniging een reorganisatietraject ingezet.

Daarbij zijn zowel plannen geformuleerd voor de korte en middellange termijn. Ingrepen op de korte termijn behelzen onder meer terugdringen van de kosten en het stabiliseren van de inkomsten. Daarnaast is in de loop van 2013 een reorganisatie gestart die heeft geleid tot het afvloeien van personeel en wijzigingen in de directie van RDC. Ook is in 2013 de Raad van Commissarissen van RDC Group opnieuw samengesteld. Voor de middellange termijn zijn de afgelopen jaren diverse investeringen in IT-producten en -diensten gedaan waarmee RDC nog gerichter en adequater haar doelgroep van dienst kan zijn.

De eerste vijf maanden van 2014 presteert RDC conform begroting en realiseert RDC een positief financieel resultaat. Naast het verder versterken van de financiële positie zal 2014 in het teken staan van verdergaande professionaliteit van de dienstverlening. Een betere aansluiting tussen klantvraag en aanbod van producten en diensten door RDC, alsmede het benodigde kwaliteitsniveau zullen hun vruchten komende periode moeten afwerpen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *