Broekhuis sceptischer over 2016

In het onlangs gepresenteerde jaarverslag over 2015 spreekt dealerholding Broekhuis de verwachting uit dat 2016 goed zal zijn voor 380.000 auto’s. Daarmee zet de groep in op een sterkere krimp dan bij voorbeeld Bovag/RAI en Aumacon deden in hun voorspellingen.

Hoewel over 2015 de netto-winst tot een recordhoogte van acht miljoen steeg, verwacht Broekhuis dit jaar een bedrag dat vergelijkbaar zal zijn aan het niveau in 2014: 5,5 miljoen euro. De totale omzet kwam in 2015 uit op 595 miljoen euro. Vorig jaar profiteerde het familiebedrijf onder meer van de flink aantrekkende markt, wat een stijging van 23 procent betekende. De eindejaarssprint in de registraties betreft echter ook auto’s die anders pas in 2016 zouden worden verkocht.

Voor wat betreft de verkoop van gebruikte auto’s verwacht Broekhuis dat deze zowel qua aantallen als qua rendement in lijn zal blijven met 2015. Ook de omzet van de werkplaatsactiviteiten zal een gelijkblijvende omzet kennen. In 2015 zijn 39 magazijnen gecentraliseerd in zeven locaties, waarmee de efficiëntie en servicegraad van deze centrale magazijnen wordt vergroot en waarbij incourantheid effectief wordt teruggedrongen.

De Broekhuis groep blijft streven naar verdere groei, zowel autonoom als door acquisities. Deze groei is primair gericht op de kernactiviteiten.

Broekhuis jaarverslag 2015

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.