Cao-onderhandelingen Metaal en Techniek afgebroken

De onderhandelingen voor een nieuwe cao Metaal en Techniek 2015, waaronder ook schadebedrijven vallen, zijn donderdagavond afgebroken. De werkgevers hebben een eindbod gedaan die door de vakbonden is afgewezen. FNV Metaal beraadt zich nu op een actietraject.

Aan het eind van de vijfde onderhandelingsronde over de nieuwe cao Metaal en Techniek, constateerden werkgevers dat de kloof om te komen tot nieuwe cao-afspraken onoverbrugbaar bleek, met name op de punten ouderenbeleid en loon. Werkgevers hebben hierdoor aanleiding gezien om te komen tot een eindbod dat door vakbonden is afgewezen, waarna de vakbonden het overleg hebben afgebroken.

Volgens de FNV zijn de belangrijkste breekpunten:
• De werkgevers willen snijden in de seniorendagen.
• Een schraal loonbod.
• Geen reparatie van de ww, zoals afgesproken in het Sociaal Akkoord.
• Geen reactie op de vernieuwingsagenda: gelijk loon voor gelijk werk, meer zeggenschap voor werknemers over werktijden en investeren in mensen.

Werkgevers

De Federatie Werkgeversorganisaties Techniek FWT, die namens de werkgevers onderhandelen met de bonden, stelt dat de bonden kansen laten liggen om tot een in deze tijd verantwoorde cao te komen en betreurt het dat er voor werkgevers en werknemers een onzekere tijd aanbreekt.

FNV Metaal zegt vanaf het begin voorstellen te hebben gedaan die passen bij de huidige tijd: meer keuzemogelijkheden, meer scholing, meer werkgelegenheid voor jongeren. De negatieve reactie van de werkgevers hierop zal volgens de FNV leiden tot een warm voorjaar.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *