CBS: bijna 1 auto per 2 inwoners

De verhouding auto-inwoners is momenteel in Nederland bijna 1 op 2. Dat meldt het CBS (klik op grafiek) op basis van een nieuwe analyse. Om precies te zijn, gaat het om 494 personenwagens per duizend inwoners. Iets minder dan twintig jaar geleden stond de teller pas op 400.

Het voor bevolkingsgroei gecorrigeerde aantal auto’s groeide van twaalf per duizend inwoners (1950) naar 41 in 1960, 400 auto’s in 2000 en 494 begin 2019. Parallel aan die verhouding steeg ook het aantal personenauto’s: van 41.000 (1927, eerste uitgave Statistiek motorvoertuigen) naar 98.000 (1939); en van 1 miljoen (1965) naar 2 miljoen (1969). Anno 2019 zijn het er in ons land 8,5 miljoen, met name door de bevolkingsaanwas, gestegen inkomens en het toegenomen woon-werkverkeer.

Forenzen

Het aantal forenzen verdrievoudigde na de Tweede Wereldoorlog van 544 duizend (1947) naar 1,6 miljoen (1971). In 1947 werkte 15 procent van de beroepsbevolking buiten de eigen woongemeente, in 1960 was dat 27 procent en in 1971 34 procent. In 2017 was het aandeel forensen onder werknemers toegenomen tot 63 procent.

Maarten Molenaar †

In de bijna vijf jaar dat Maarten deel uitmaakte van onze redactie heeft hij zich als vakredacteur onvermoeibaar ingezet om de kwaliteit van Aftersales Magazine en Aftersales Truck te vergroten, dankzij zijn in vele jaren opgebouwde kennis van de branche en zijn uitgebreide relatienetwerk. Op 8 november 2020 overleed Maarten plotseling. Maarten was een journalist pur sang, die zijn energie vooral haalde uit het zoeken naar echt nieuws. Ons team wist wat het aan hem had. Geen redactionele klus was hem te groot, of te klein. Hij zat graag ‘aan tafel’ bij ondernemers, managers en hun medewerkers om de achtergrond van het nieuws boven tafel te krijgen. En toen niemand nog wist wat Covid-19 was, bezocht hij graag de vakbeurzen in Europa. Maarten was niet een man die op de voorgrond trad. Hij was meer de stille kracht van de redactie, met het accent op kracht. Wij zullen zijn motto ‘autoliefde roest niet’ in gedachten blijven houden en zijn onderkoelde humor missen.

Van Maarten Molenaar † zijn er nog 2349 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Maarten Molenaar †

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.