CBS: kwart houdt het nog twee maanden vol

Bijna een kwart van de ondernemers uit de autobranche verwacht het nog maximaal twee maanden vol te houden als de coronacrisis voortduurt. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het CBS deed hiervoor in april onderzoek als onderdeel van de Conjunctuurenquête. Uit het onderzoek blijkt dat ruim 15 procent van ondernemend Nederland op dat moment verwachtte de continuïteit van hun bedrijf niet te kunnen handhaven als de coronacrisis langer dan twee maanden duurt en 31 procent als de crisis langer dan drie tot zes maanden duurt (35,6 procent voor de autobranche).

Daar staat tegenover dat 31 procent van de ondernemers niet kan zeggen hoe lang de crisis maximaal mag duren voordat de continuïteit van hun bedrijf in gevaar komt.

Omzet

Wat betreft de omzet verwacht ruim 90 procent van de ondernemers in de autobranche dat de omzet in het tweede kwartaal van 2020 zal afnemen als gevolg van de coronacrisis. Meer dan driekwart denkt dat die omzetdaling groter zal zijn dan 20 procent. 65 procent van de ondernemers verwacht in het tweede kwartaal personeel te moeten ontslaan als gevolg van de coronacrisis.

Bedrijfsgrootte

Gemeten naar het aantal medewerkers blijkt uit het onderzoek dat de kleinere bedrijven het somberst zijn over hun toekomst. Grotere bedrijven zijn minder somber. Deze cijfers zijn niet uitgesplitst naar sectoren.

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 3423 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.