Column: contante betaling, constant opletten

Bij het ontvangen van cash is alertheid gewenst. Wie een ongebruikelijke transactie niet meldt en nalaat een cliëntenonderzoek te doen kan zomaar met de rechter te maken krijgen, betoogt advocaat Charlotte Bikkers.

foto-colum-charlotte-bikkers“Als fiscaal advocaat krijg ik steeds meer vragen uit de autobranche over contant geld. De controle en de wetgeving ten aanzien van cash geld nemen toe. Het lijkt soms wel alsof de overheid de oorlog heeft verklaard aan contant geld. Bij het ontvangen van cash heeft een autobedrijf tegenwoordig niet alleen te maken met vragen over zijn eigen aangifte. Ook het mogelijk moeten melden van ‘ongebruikelijke transacties en verrichten van cliëntenonderzoek’ zijn factoren die meespelen. Eerder dit jaar veroordeelde de rechtbank Den Haag nog een autobedrijf tot een taakstraf, boete en een proeftijd. Men had de ontvangst van twee contante betalingen (27.500 respectievelijk 18.000 euro) niet gemeld en nagelaten (voldoende) cliëntenonderzoek te plegen. Beide aspecten van het ‘cash-dossier’ zijn vastgelegd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Bij een (incidentele) contante betaling/transactie van ten minste vijftienduizend euro moet het autobedrijf de cliënt identificeren, diens identiteit verifie?ren en het doel en de beoogde aard van de zakelijke relatie vaststellen. Ook van de uiteindelijk belanghebbende (UBO) moet de identiteit worden vastgesteld en geverifieerd. Dat gebeurt met documenten (bijvoorbeeld een geldig paspoort of rijbewijs), gegevens of inlichtingen uit betrouwbare bron. De ondernemer moet een ongebruikelijke transactie melden – aan de Financial Intelligence Unit – als deze voldoet aan één of meerdere indicatoren. Bijvoorbeeld bij transacties waarbij onder meer (een of meer) voertuigen verkocht worden tegen geheel of gedeeltelijke contante betaling, waarbij het contant te betalen bedrag 25.000 euro of meer bedraagt. Let op: ook een storting door een klant op de bankrekening is een contante betaling. De FIU is de enige dienst in Nederland voor het melden van ongebruikelijke transacties. Een ongebruikelijke transactie melden en een cliëntenonderzoek doen is in het belang van de auto-ondernemer. De mogelijke boete en straffen zijn namelijk niet gering. Wie geen rekening houdt met de huidige wet- en regelgeving kan te maken krijgen met toezichthouders (meestal de Belastingdienst), beboeting en/of (straf)vervolging. Er is een groeiend aantal discussies met de Belastingdienst, die bovendien extra FIOD-medewerkers inzet om cashbetalingen te volgen. Gezien al deze vereisten is het begrijpelijk dat het voor een autobedrijf een hele opgave kan zijn om te voldoen aan deze wet- en regelgeving. De ondernemer kan soms wel wat hulp gebruiken, mede nu de rechtbank heeft bepaald dat van een autobedrijf verwacht mag worden dat hij op de hoogte is – en zelfs een zekere deskundigheid bezit. Voor deze scholing is de autohandelaar volgens de rechtbank zelf verantwoordelijk. Om dit te ondervangen, kan het helpen als het autobedrijf een intern beleid heeft. Het is aan te raden om daar eens een advocaat naar te laten kijken. Besluit een autobedrijf geen melding te doen, dan kan het zo zijn dat een andere Wwft instelling – accountant, belastingadviseur, administratiekantoor – die ook op de hoogte is of komt van de betaling/transactie wél een melding moet doen. Hij of zij mag u dan niet informeren of er een melding van een ongebruikelijke transactie is gedaan. De conclusie is dus helder: contante betalingen vragen om uw constante aandacht.” Mr. C.A.H. Bikkers bikkers@booijbikkers.nl