Identiteit

Een autobedrijf dat zich wil aansluiten bij een bepaald werkplaatsconcept dient zich in meer of mindere mate aan te passen aan dat concept. Bij ons werkt het precies andersom: met Dorpsgarage hebben wij het concept aangepast aan de mensen die hier werken. We doen waar we goed in zijn en wat past bij ons. We willen geen rol spelen. Op die manier is onze werkwijze voor ons het meest natuurlijk en zijn we het meest betrouwbaar.

Verder lezen

Boost

Mede ingegeven door de energietransitie die overheden wereldwijd voorstaan, is de elektrische auto versneld in beeld gekomen. De ene fabrikant speelt daar beter op in dan de andere. Op de weg van start-up naar scale-up is ‘ons’ Nederlandse Lightyear een autofabrikant die zijn ontwikkeling hopelijk kan voortzetten en uitgroeien tot een volwaardige autofabrikant. Afgelopen maand kreeg Lightyear via investeerders ruim 80 miljoen euro in kas om zijn eerste (reeds deels verkochte) modellen te kunnen gaan produceren. Met zijn relatief unieke zonnecelconcept (in de VS is een vergelijkbare zonnecelauto, de Sion, in ontwikkeling) zal Lightyear vooral qua actieradius de huidige batterij-elektrische auto gaan beconcurreren.

Verder lezen

Opleiding verplicht? Werkgever betaalt!

Er zijn nogal wat opleidingen, cursussen en trainingen te volgen voor de technische automotive-werknemer. Dat gebeurt doorgaans onder werktijd en op kosten van de baas. So far, so good. Totdat de werknemer kort na afronding van zijn genoten onderwijs zijn ontslag indient. Dan pakt de werkgever de studiekostenovereenkomst erbij en verrekent nog uit te betalen vakantiegeld en niet genoten vakantie-uren met de gemaakte scholingskosten. Kan dat zomaar? Sinds 1 augustus 2022 gelden er nieuwe regels.

Verder lezen

8 miljard

Eind dit jaar zal de wereldbevolking 8 miljard zielen tellen. Daarvan 18 miljoen in ons land. De VN verwacht ruim 10 miljard aardbewoners in 2050, in ons land wordt ruim daarvoor al de 20 miljoen behaald is de verwachting. Al deze mensen moeten eten, willen een onderkomen en mobiliteit. Onlangs las ik het boek ‘8 Billion and Counting: How Sex, Death, and Migration Shape Our World’ van Jennifer Sciubba. Hierin beschrijft zij de globale demografische trends en wil zij ons erop wijzen hoe wij de wereld moeten lezen. De drie in Sciubba’s ogen belangrijke trends vormen de titel van het boek, waarbij Sex staat voor vruchtbaarheid, ofwel geboortecijfers, Death voor vergrijzing, een trend die de rijke landen van nu straks behoorlijk kan verarmen, en Migration, wat een beladen trend is, omdat migratie door (politieke) emoties wordt gekleurd, stelt Sciubba.

Verder lezen

Worst

Behalve mijn vrouw kunnen ook mijn dochters en zelfs mijn schoonzoon goed koken. Ik heb nooit te klagen als ik aan tafel ga. Ook mijn kleinzoon van vijf heeft dat door. Als je hem vraagt: “Wat wil je morgen eten?”, dan aarzelt hij niet en roept: “Wat oma maakt.” En eerlijk is eerlijk: ook van zijn andere oma, die in Frankrijk woont, heeft hij smaak meegekregen. Kortom: eten is bij ons geen bijzaak. Onlangs kwam er een gerecht op tafel waarbij twee mooie worsten uitnodigend lagen te glanzen tussen diverse gegrilde groentes. Mijn kleinzoon en ik keken elkaar even aan, waarna we de aanval op de schaal openden. Vrijwel tegelijkertijd verdween er een stuk worst in onze monden, waarna we beiden teleurgesteld, zelfs met enige afschuw naar de resterende stukken worst keken. Was oma het koken verleerd?

Verder lezen

Winnen

Gekscherend heb ik het wel eens tegen de jury gezegd. “Wij weten dat wij gaan winnen.” In mijn ondernemerschap en in het creatieproces handel ik vanuit ‘Eerst geloven, dan zien!’ Dit gedachtegoed en vertrouwen breng ik dan ook graag over op iedereen die onderdeel is van het team Dorpsgarage Elshof. Met deze ‘spirit’ en winnaarsmentaliteit zijn we dan ook de verkiezing van Bovag Onafhankelijk Autobedrijf van het Jaar 2022 ingegaan. Op 28 juni jl. kwam tijdens het jaarlijkse congres van Bovag in Nieuwegein het verlossende woord: Dorpsgarage Elshof mag zich een jaar lang ‘Beste Bovag Onafhankelijk Autobedrijf van het Jaar 2022’ noemen. Hier zijn we natuurlijk enorm trots op!

Verder lezen