CPB: groeiperspectief na derde kwartaal

Het CPB heeft maandagochtend haar concept macro economische verkenning (MEV) gepubliceerd. Een belangrijke leidraad voor de regering, zeker ook in het kader van de aanstaande derde dinsdag. De ondertoon van de raming is positief te noemen.

De Nederlandse economie zal na het derde kwartaal al weer tekenen van groei kunnen gaan vertonen. Echter, we moeten ons volgens het CPB wel realiseren dat door de maatregelen die zijn genomen om Covid-19 te pareren, de economische klap nog een tijdje zal nadreunen.

Het CPB gaat er in haar raming (concept-MEV) van uit, dat er geen grootschalige nieuwe contactbeperkingen nodig zijn. Dan krimpt de economie in 2020 nog wel met 5 procent, maar die zal naar het inzicht van het CPD in 2021 omslaan naar een groei van 3 procent. Zorgelijk is wel dat de werkloosheid volgend jaar oploopt richting de 7 procent. In de raming wordt er overigens ook vanuit gegaan dat er na oktober geen verdere steunmaatregelen voor bedrijven zullen komen.

Om iedereen bij de les te houden heeft het CPB naast de realistische raming ook een tweede scenario geschetst. Want als de pandemie doorgaat en toch nieuwe contactbeperkende maatregelen nodig zijn, dan zal de economie in 2021 niet groeien maar verder krimpen en zal de werkloosheid wellicht op 10 procent uitkomen. Een waarschuwing dus voor iedereen om de 1,5 meter economie te respecteren.

Jos Veldhuisen

Hoofdredacteur Aftersales Magazine met als persoonlijk motto: 'I am Aftersales'

Van Jos Veldhuisen zijn er nog 1602 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Jos Veldhuisen

Avatar

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *