Curatoren achten bestuur Kroymans niet aansprakelijk

Voor het faillissement in maart 2009 van de toenmalige Kroymans Groep is volgens de curatoren niemand van het bestuur persoonlijk aansprakelijk te stellen.

Van roekeloos gedrag en/of onverantwoorde investeringen was geen sprake. Wel uiten de curatoren (Fort Advocaten en Van Benthem & Keulen) in de meest recente rapportage hun twijfels of de bestuurders destijds voldoende scherp zijn geweest. Bijvoorbeeld om tijdig te kunnen schakelen op veranderende marktsituaties en kredietverhoudingen. De scepsis is echter van onvoldoende gewicht om de Kroymans-top met terugwerkende kracht aansprakelijk te stellen.

Geheel zonder zonde was het concern nu ook weer niet, stellen de curatoren. Zo maakte Kroymans Import Europe (Cadillac, Corvette, Hummer) zich schuldig aan onregelmatigheden in de administratie; op die manier manipuleerde de Kroymans-dochter het resultaat. Ook de (financiële) ondersteuning door de autofabrikant had niet gemogen. Alles overziende is er echter geen oorzakelijk verband met het faillissement, aldus de curatoren.

In de nadagen van het concern was Guy Demunyck bestuursvoorzitter en Ad Scheepsbouwer commissaris. Demuynck stapte in augustus 2008 op, ruim een half jaar voor het faillissement van Kroymans Groep.

Maarten Molenaar †

In de bijna vijf jaar dat Maarten deel uitmaakte van onze redactie heeft hij zich als vakredacteur onvermoeibaar ingezet om de kwaliteit van Aftersales Magazine en Aftersales Truck te vergroten, dankzij zijn in vele jaren opgebouwde kennis van de branche en zijn uitgebreide relatienetwerk. Op 8 november 2020 overleed Maarten plotseling. Maarten was een journalist pur sang, die zijn energie vooral haalde uit het zoeken naar echt nieuws. Ons team wist wat het aan hem had. Geen redactionele klus was hem te groot, of te klein. Hij zat graag ‘aan tafel’ bij ondernemers, managers en hun medewerkers om de achtergrond van het nieuws boven tafel te krijgen. En toen niemand nog wist wat Covid-19 was, bezocht hij graag de vakbeurzen in Europa. Maarten was niet een man die op de voorgrond trad. Hij was meer de stille kracht van de redactie, met het accent op kracht. Wij zullen zijn motto ‘autoliefde roest niet’ in gedachten blijven houden en zijn onderkoelde humor missen.

Van Maarten Molenaar † zijn er nog 2349 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Maarten Molenaar †

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.