Doelstelling minder verkeersdoden in 2020 in gevaar

De recente cijfers over verkeersongevallen, gepubliceerd door de Europese Commissie, zijn alarmerend: voor het eerst sinds 2001 is het aantal sterfgevallen in de EU het afgelopen jaar toegenomen tot 26.000, een stijging van 1,2 procent. De doelstelling van de EU om het aantal verkeersdoden in 2020 ten opzichte van 2010 te halveren, komt in gevaar.

“Wij moedigen alle betrokkenen aan om maatregelen te nemen”, zei Clemens Klinke, lid van de Raad van Bestuur van Dekra SE en verantwoordelijk voor de business unit Automotive tijdens de presentatie van het Dekra verkeersveiligheidsrapport 2016 in Berlijn. Het rapport heeft zich dit jaar vooral gericht op het personenvervoer en met name het autoverkeer, verreweg het grootste deel van de individuele mobiliteit. Het rapport laat zien waar de meeste vooruitgang te boeken is voor een duurzame vermindering van het aantal verkeersdoden in de Europese straten, maar ook waar de uitdagingen liggen voor mensen, technologie en infrastructuur.

Al vele jaren op rij is in bijna alle EU-lidstaten het risico om in het personenverkeer te verongelukken of ernstig gewond te raken aanzienlijk verlaagd. Maar deze positieve ontwikkeling is nu tot stilstand gekomen. Zo steeg het aantal verkeersdoden in 2015 in Duitsland ( 2,9%), Frankrijk ( 2,4%) en Italië ( 1,3%). Deze drie landen zijn samen goed voor iets minder dan 40 procent van alle verkeersdoden in de EU. “Als het aantal verkeersdoden in deze landen met hun relatief moderne infrastructuur stijgt, is dat alarmerend”, zei Clemens Klinke.

Menselijk falen achter 90 procent ongevallen

Automobilisten zijn in het verkeer al decennia lang de groep die het vaakst betrokken is bij ongevallen met lichamelijk letsel. Om de verkeersveiligheid duurzaam te verhogen, is het belangrijk vooral in te spelen op de groep. De belangrijkste oorzaak van ongevallen of materiële schade is nog steeds menselijk falen.

De statistieken tonen opnieuw aan dat de mens zelf verantwoordelijk is voor ongeveer negentig procent van de ongevallen. Dat is de reden, waarom de auto-industrie al een aantal jaren werkt aan de ontwikkeling van bijvoorbeeld rijassistentiesystemen, noodremsystemen en afstandsregeling. Zij kunnen kritieke situaties vroegtijdig herkennen, waarschuwen voor gevaar en, indien nodig, actief ingrijpen.

Daarnaast gaat nieuwe communicatietechnologie een belangrijke rol spelen. Door communicatie tussen voertuigen, maar ook door communicatie tussen voertuig en infrastructuur kan zij ook een bijdrage leveren aan de verlaging van het aantal ernstige ongevallen. Op dit moment zijn er al voertuigen die gedeeltelijk automatisch rijden. In de toekomst zal dat aantal aanzienlijk toenemen.

“Voordat deze technologie op grote schaal ingevoerd wordt, moeten eerst de wettelijke kaders aangepast worden”, benadrukte Clemens Klinke. “Dat geldt behalve voor het ‘Verdrag van Wenen inzake het wegverkeer’ ook voor nationale en internationale voorschriften met betrekking tot de rechten en plichten van weggebruikers en de regels voor de registratie van motorvoertuigen.

Hoewel elektronische assistentiesystemen het verkeer veiliger maken, wordt dit positieve potentieel teniet gedaan door toenemende afleiding in het verkeer. Weggebruikers hebben hun aandacht niet bij het verkeer; bijvoorbeeld omdat zij hun smartphones gebruiken. Het gevaar hiervan moet niet onderschat worden. ‘De activiteiten voor een verhoogde verkeersveiligheid moeten de komende jaren vooral op dit thema gericht worden. Educatie staat hierbij op de eerste plaats”, zei Klinke.

Geïnteresseerd in telematica? Dan is het Eerste Nationaal Telematicacongres een aanrader!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.