Van Eijck nog 4 jaar voorzitter RAI Vereniging

Steven van Eijck, algemeen voorzitter van RAI Vereniging, is herbenoemd voor een bestuursperiode van vier jaar. Ook zijn positie als voorzitter van de sectie Personenauto’s en lichte bedrijfswagens met dezelfde termijn verlengd.

steven-van-eijckVan Eijck werd in 2014 verkozen als algemeen voorzitter van RAI Vereniging. Mede onder zijn leiding is de interne organisatie verbreed van vijf afdelingen naar negen onafhankelijke secties. De kennis- en netwerkorganisatie AutomotiveNL wordt binnenkort de tiende sectie. Daarnaast is in 2017  CarrosserieNL gefuseerd met RAI Vereniging.

Smart mobility

Ook aan de externe organisatie is gewerkt. Zo is Van Eijck een van de initiatiefnemers van de Mobiliteitsalliantie en zit RAI Vereniging bij de mobiliteitstafel van het aanstaande Klimaatakkoord. Voor de komende vier jaren wil Van Eijck onder meer knopen doorhakken in het kader van het Klimaatakkoord en autobelastingstelsel. Daarnaast is de beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerd personeel een belangrijk thema, net als smart mobility en verdere verduurzaming van de sector.

Maarten Molenaar †

In de bijna vijf jaar dat Maarten deel uitmaakte van onze redactie heeft hij zich als vakredacteur onvermoeibaar ingezet om de kwaliteit van Aftersales Magazine en Aftersales Truck te vergroten, dankzij zijn in vele jaren opgebouwde kennis van de branche en zijn uitgebreide relatienetwerk. Op 8 november 2020 overleed Maarten plotseling. Maarten was een journalist pur sang, die zijn energie vooral haalde uit het zoeken naar echt nieuws. Ons team wist wat het aan hem had. Geen redactionele klus was hem te groot, of te klein. Hij zat graag ‘aan tafel’ bij ondernemers, managers en hun medewerkers om de achtergrond van het nieuws boven tafel te krijgen. En toen niemand nog wist wat Covid-19 was, bezocht hij graag de vakbeurzen in Europa. Maarten was niet een man die op de voorgrond trad. Hij was meer de stille kracht van de redactie, met het accent op kracht. Wij zullen zijn motto ‘autoliefde roest niet’ in gedachten blijven houden en zijn onderkoelde humor missen.

Van Maarten Molenaar † zijn er nog 2350 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Maarten Molenaar †