EU-testproject voor autonoom rijden

In nauwe samenwerking met de telecomsector gaat de Europese auto-industrie in twee fases (2017-2019 en 2019-2021) grootschalig testonderzoek doen op het gebied van connected en autonoom autorijden. Doel van het later dit jaar op te zetten consortium is om op tal van fronten de obstakels in beeld te krijgen en aan te pakken, op weg naar een nieuwe, sterk gedigitaliseerde vorm van rijden.

Het meerjarenproject moet de kennispositie van Europa op dit vlak versterken, door in hoog tempo aanverwante technologie te ontwikkelen. Er zijn drie domeinen geformuleerd: autonoom rijden, verkeersveiligheid/transportefficiency en de digitalisering van transport en logistiek. Binnen deze domeinen worden functies ontwikkeld zoals high density platooning, botspreventie, op afstand parkeren, waarschuwingen voor lokale gevaarlijke verkeerssituaties en optimaliseren van verkeersdoorstroming. Ook wordt voorzien in wegenkaarten van hoge resolutie, zo gedetailleerd mogelijk door middel van snel internet, voor smartphone en andere mobiele apparaten.

In de eerste fase draait het om tests van onderliggende communicatietechniek, zoals 4G. In een vervolgperiode komen zowel 4G als 5G onder de loep te liggen. Ook vraagstukken als cyber-security, veiligheid, bescherming van persoonsgegevens en wachttijden komen ter sprake. De diverse tests zullen in meerdere Europese landen plaatsvinden en klater dienen om gebruiksstandaarden te formuleren. 

Maarten Molenaar †

In de bijna vijf jaar dat Maarten deel uitmaakte van onze redactie heeft hij zich als vakredacteur onvermoeibaar ingezet om de kwaliteit van Aftersales Magazine en Aftersales Truck te vergroten, dankzij zijn in vele jaren opgebouwde kennis van de branche en zijn uitgebreide relatienetwerk. Op 8 november 2020 overleed Maarten plotseling. Maarten was een journalist pur sang, die zijn energie vooral haalde uit het zoeken naar echt nieuws. Ons team wist wat het aan hem had. Geen redactionele klus was hem te groot, of te klein. Hij zat graag ‘aan tafel’ bij ondernemers, managers en hun medewerkers om de achtergrond van het nieuws boven tafel te krijgen. En toen niemand nog wist wat Covid-19 was, bezocht hij graag de vakbeurzen in Europa. Maarten was niet een man die op de voorgrond trad. Hij was meer de stille kracht van de redactie, met het accent op kracht. Wij zullen zijn motto ‘autoliefde roest niet’ in gedachten blijven houden en zijn onderkoelde humor missen.

Van Maarten Molenaar † zijn er nog 2349 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Maarten Molenaar †

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.