Europa kiest voor strengere CO2-normen

Het Europees Parlement heeft op 3 oktober in meerderheid (389 tegen 239 stemmen) gestemd voor de doelstelling van 40 procent minder CO2-uitstoot in 2030 door nieuwe personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen dan in 2021.

Daarmee is het parlement ambitieuzer dan de Europese Commissie, die 30 procent vermindering had voorgesteld. De afzonderlijke lidstaten bespreken vervolgens de plannen.

Heilige koe

CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik is samen met haar Duitse collega-Europarlementsleden Peter Liese en Karl-Heinz Florenz van de EVP-Fractie initiatiefnemer voor het strengere voorstel dat nu door het parlement is aangenomen. “Alle sectoren moeten bijdragen aan de doelen van het Parijs-akkoord. Ook de ‘heilige koe’, de personenwagen”, zegt Annie Schreijer-Pierik. “Als de auto- en transportsector tot 2030 niets zouden doen, dan komt de CO2-vermindering onevenredig zwaar op de schouders van boeren, tuinders, bouw- en afvalondernemers!”

Impuls

Annie Schreijer-Pierik ziet in de strengere CO2-normen “een krachtige impuls voor innovatieve elektrische auto’s, bestelwagens, waterstof- en superzuinige brandstofmotoren. Economische groei en verstandige, ambitieuze klimaatdoelstellingen gaan gewoon hand in hand”, aldus Schreijer, die wijst op de enorme kansen voor innovatieve Nederlandse technologiebedrijven die superbatterijen en andere energieoplossingen kunnen bieden.

Werkgelegenheid

Duidelijk minder opgetogen over de strenge CO2-doelstellingen is de koepelorganisatie van autofabrikanten Acea. “We blijven onverminderd bezorgd over de aggresieve vermindering van de CO2-uitstoot en de verplichting van verkoopquota voor batterij elektrische auto’s die het parlement steunt. De stemming van vandaag kan een zeer negatieve invloed hebben op de totale automotive waardeketen”, stelt secretaris-generaal Erik Jonnaert van Acea. “Het dwingt de industrie feitelijk tot een dramatische transformatie in recordtempo.”

Infrastructuur

Acea betwijfelt bovendien of het juiste kader wel beschikbaar is voor een dergelijke plotselinge transformatie richting elektromobiliteit. Erik Jonnaert: “Consumenten kunnen niet gedwongen worden om elektrische auto’s te kopen zonder de noodzakelijke infrastructuur of voordelen. Het is te hopen dat de nationale overheden volgende week enig realisme inbrengen wanneer zij beslissen over hun gezamenlijke positie ten opzichte van toekomstige CO2-doelstellingen.”

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 3060 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters