Europa onderzoekt kartel BMW, Daimler en Volkswagen

De Europese Commissie is een onderzoek gestart naar verboden afspraken tussen BMW, Daimler en Volkswagen. De autofabrikanten worden ervan verdacht de ontwikkeling en uitrol van technologie om emissies tegen te gaan te hebben tegengehouden.

Eurocommissaris Margrethe Vestager van mededinging: “De commissie onderzoek of BMW, Daimler en VW zijn overeengekomen niet met elkaar te concurreren op het gebied van de ontwikkeling en uitrol van belangrijke systemen om de schadelijke emissies van personenauto’s op benzine en diesel te verminderen. Deze technologieën zijn erop gericht om de schadelijke invloed van personenauto’s op het milieu te beperken. Als deze verboden afspraken worden bewezen hebben deze autofabrikanten consumenten de mogelijkheid ontnomen om minder vervuilende auto’s de kopen, ondanks het feit dat de technologie daarvoor beschikbaar was.”

Bijeenkomsten

De commissie heeft al in oktober 2017 inspecties uitgevoerd bij BMW, Daimler, Volkswagen en Audi in Duitsland om te zien of er ongeoorloofde afspraken bestonden over de technologische ontwikkeling van personenauto’s. Het onderzoek dat nu gaat plaatsvinden richt zich op informatie over bijeenkomsten waarbij medewerkers van BMW, Daimler, Volkswagen, Audi en Porsche gezamenlijk de ontwikkeling en toepassing van technologieën ter beperking van schadelijke emissies van auto’s hebben besproken. Het gaat met name om zogenoemde SCR-systemen voor selectieve katalytische reductie, die de uitstoot van NOx door diesels verminderen en Otto-filters, die de schadelijke fijnstofemissies van benzinemotoren verminderen.

Andere onderwerpen

De commissie zegt vooralsnog geen aanwijzingen te hebben dat de betrokken autofabrikanten hebben geprobeerd met illegale apparatuur het testen te hebben tegengewerkt. De zogenoemde cirkel van vijf (BMW, Daimler, Volkswagen, Audi en Porsche) hebben over meerdere onderwerpen overleg gevoerd. Zo werden ook gemeenschappelijke kwaliteitseisen voor auto-onderdelen besproken. De commissie heeft op dit moment geen aanwijzingen dat andere onderwerpen dan voornoemde nader onderzoek verdienen.

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 3048 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters