Fabrikanten kapen telematicaplatform

De vier grote internationale grossiersgroepen ADI, Temot, ATR en Group Auto International hebben hun handen afgetrokken van het telematicaproject Caruso. Dit blijkt uit een open brief van de vier, die onlangs officieel toetraden tot de – voor de onafhankelijke aftermarket belangrijke – internationale belangenorganisatie Figiefa.

Wat is er aan de hand? Met het oog op de introductie van e-call, de connected car en dataprivacy van de consument verzocht Brussel de autosector enige tijd geleden een onafhankelijk telematica platform op te zetten. Met als expliciete eis dat er geen monopoliesituatie mocht ontstaan. De autofabrikanten lanceerden toen het dataplatform Extended Vehicle, waarover zij de regie voeren maar waar andere partijen – dus ook de vrije markt – de benodigde (technische) data kunnen kopen. In reactie stelde het onafhankelijke kanaal dat van een werkelijk onafhankelijk platform geen sprake is. Bovendien zijn de ervaringen met de autofabrikanten in het BER- en euro 6-traject zodanig, dat op een echt onafhankelijke opstelling van de automobielindustrie niet is te rekenen. Reden voor onderdelenfabrikanten, de vier grote internationale inkoop- en grossiersgroepen (ITG’s) en zelfs brancheorganisaties als Bovag om een concept te ontwikkelen voor een echt onafhankelijk telematicaplatform. Werktitel: Caruso.

Profitcenter

Binnen dit beoogde strategische samenwerkingsverband koos echter één van de belangrijke partners – TecAlliance (bekend van Tecdoc/Teccom) – in de ogen van een aantal andere deelnemers voor een te commerciële opstelling. Die zou de data in hun ogen ‘te duur’ maken. In plaats van het beoogde kostenneutrale podium dreigt het onafhankelijke platform nu een profitcenter te worden. Bovendien wordt TecAlliance min of meer gecontroleerd door een aantal voor haar belangrijkste stakeholders, namelijk de onderdelenfabrikanten. Die op hun beurt weer in hun nek de hete adem voelen van hun OE-klanten, de autofabrikanten, De vier grote ITG’s zijn daar absoluut tegen.

Een tegenslag voor de vrije onderhouds- en reparatiemarkt is een ‘geheim’ white paper van het Duitse VDA (Verband der Automobilindustrie). Het VDA behartigt de belangen van een kleine zeshonderd leden die allemaal, klein en groot, aan de producerende kant van de autobranche staan, vaak ook als toeleverancier optreden. In dit white paper kiest VDA voor haar eigen belang zo lijkt het, en geeft ze haar support aan het Extended Vehicle plan van de autofabrikanten. Weliswaar met ‘goede’ afspraken voor de aftermarket, maar de regie over de data wordt uit handen gegeven. Dat is ‘dodelijk’ voor de belangen van de echte onafhankelijke aftermarket. Een andere, niet onbelangrijke ‘dreigende’ steun voor het platform van de autofabrikanten, komt bij Clepa vandaan. Deze belangenbehartiger van onderdelenfabrikanten, neigt – wellicht eveneens onder druk van de autofabrikanten – naar steunverlening onder voorwaarden van het Extended Vehicle platform.

Powerplay

De open brief van Figiefa zal de diverse partijen in dit powerplay, waar grote belangen op het spel staan, op scherp zetten. Belangrijker nog: hen dwingen om keuzes te maken. Daarbij zal Brussel over de schouder meekijken. Blijft de aftermarket verdeeld, dan zal de auto-industrie met haar Extended Vehicle platform de strijd om de regiefunctie in de connected mobiele wereld gaan winnen. Voorop staat een open telematica platform (OTP), dat de consument op een eerlijkere manier keuzevrijheid biedt voor de plek in de autobranche waar de datastromen vanuit zijn auto en de smartphone terecht komen.

Dat de autofabrikanten hun eigen plan trekken is logisch. Daarom is samenwerken in plaats van elkaar tegenwerken een must voor de onafhankelijke aftermarket. Maar de conclusie mag zijn dat de OE-onderdelenfabrikanten, door hun directe invloed op TecAlliance, het Caruso-project hebben gekaapt. De vier grote inkoopgroepen stellen dat de uitspraken die afgelopen weken zijn gedaan door enkele voormalige partners uit het Caruso-project hen noopt om de handen van het beoogde samenwerkingsverband af te trekken. Als er geen toenadering komt, waarbij vooraf de ontwikkeling van een echt onafhankelijk telematicaplatform het gezamenlijke doel moet zijn, dan zullen er ongetwijfeld meerdere OTP-achtige oplossingen worden gezocht. Die leiden tot versnippering en zullen het Extended Vehicle platform van de autofabrikanten alleen maar bevoordelen. De kapers winnen dan.

Jos Veldhuisen

Hoofdredacteur Aftersales Magazine met als persoonlijk motto: 'I am Aftersales'

Van Jos Veldhuisen zijn er nog 1590 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Jos Veldhuisen

Avatar

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *