Focwa loopt niet weg voor barre realiteit

Na vier regionale ledenbijeenkomsten van Focwa, wordt de nieuwe richting van de branchevereniging langzaam duidelijk. Na raadpleging van de leden is een aantal richtinggevende zaken duidelijk. Zo zou de achterban graag zien dat de branchevereniging maatwerk dienstverlening biedt en zich actiever gaat bezighouden met de sanering van de branche, bijvoorbeeld met ondersteuning bij trajecten.

Veel Focwa-leden zijn van mening dat de branchevereniging zich op een aantal terreinen actiever zou moeten opstellen, zoals in het saneringsproces van de sector, maar ook naar verzekeraars toe bijvoorbeeld. Het is dan ook goed denkbaar dat Focwa meer verantwoordelijkheid gaat nemen in het saneringsproces, bijvoorbeeld met professionele begeleiding van ondernemers die wel willen, maar niet kunnen stoppen.

De branchevereniging is op dit moment druk bezig te inventariseren hoe de leden de verdere toekomst zien van hun bedrijfstak, van Focwa, maar bovenal ook wat ze verlangen van hun brancheorganisatie. Denis Maessen, ad-interim voorzitter Focwa, hoopt dit traject nog voor de zomer te kunnen afronden zodat vanaf juli kan worden gebouwd aan de brancheorganisatie nieuwe stijl. Eind december zou Focwa nieuwe stijl afgerond moeten zijn; dat is ook het moment waarop de ad-interim periode van Maessen teneinde loopt.

“We zijn nu druk in gesprek met de leden zodat we de koers kunnen bepalen en de tweede helft van dit jaar concreet aan de nieuwe organisatie kunnen gaan bouwen”, zegt Maessen, die sinds zijn aanstelling in oktober gesprekken voert met allerlei partijen, waaronder verzekeraars, maar ook met Bovag, Vaco en RAI.

Basispakket

Ander belangrijk aandachtspunt is de dienstverlening van Focwa, waarbij de wens lijkt uit te gaan naar een modulaire aanpak waarin wordt betaald voor de diensten die de leden denken nodig te hebben. In het basispakket worden de noodzakelijke dingen geregeld (zoals arbeidsvoorwaarden of personeelsmarkt), terwijl daarnaast nog extra, aanvullende diensten kunnen worden afgenomen.

Verder stellen de leden vragen bij de eisen en voorwaarden van het lidmaatschap van Focwa. Waar moet een lid minimaal aan voldoen, wanneer is een ondernemer geen lid meer en wat doet de brancheorganisatie om dat te handhaven? Het zijn allemaal kwesties waar de branchevereniging zich de komende periode over gaat buigen, zodat de kwaliteit van het lidmaatschap gewaarborgd blijft.

Een ander belangrijk voornemen is dat Focwa ook de centrale plek wil worden waar alle relevante branchegegevens en cijfers worden verzameld en geanalyseerd, zodat steeds een juist beeld van de branche kan worden gegeven.

Toenadering

Ander nieuws is dat de drie verenigingen Schadeherstel, Specialisten en CarrosserieNL weer dichter tot elkaar zijn gekomen en meer als één Focwa-front willen optrekken. Zo’n acht jaar geleden kwam het vanwege interne perikelen tot een opsplitsing van de drie verenigingen, maar dat lijkt nu te zijn geslecht.

“Wij hebben er alle vertrouwen in dat we de samenwerking verder kunnen verdiepen”, aldus Henk Bos, secretaris van CarrosserieNL, dat ruim 220 carrosseriebouwers vertegenwoordigt. “We gaan nu in gesprek om te bekijken waar we meer synergie kunnen bereiken.”

Focwa Specialisten telt 725 leden en vertegenwoordigt onder meer autoruitherstel-, autopoets- en bekleedbedrijven. Ook Maessen is positief over het voornemen meer gezamenlijk op te trekken en denkt dat een gezamenlijke backoffice voor de Federatie en haar verenigingen haalbaar is en de kwaliteit van dienstverlening verbetert.

Ivonne Vermeulen

Eindredacteur Aftersales Magazine. Ivonne heeft een rijke bagage waarin journalistieke waarden en kennis van de autobranche bijeenkomen. Dankzij haar rol binnen Focwa's Carrosserie beschikt zij bovendien over een indrukwekkend netwerk in de schadeherstelbranche.

Van Ivonne Vermeulen zijn er nog 343 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Ivonne Vermeulen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *