Data-onderzoekers van ElaadNL hebben een update gemaakt van de Elaad Outlook Personenauto’s uit 2021. Voor een volledig elektrisch wagenpark verschilt het verwachtte jaartal afhankelijk van het scenario van 2041 (hoog) tot 2049 (laag).

De onderzoekers verwachten tot aan 2030 beperkte groei van het aantal elektrische auto’s. Het aandeel elektrische auto’s groeit echter na 2030 flink door, zelfs nog iets sneller dan eerder gedacht. Naast de nieuwste prognoses (tot 2050) voor de groei van elektrische auto’s is er ook aandacht voor de verwachte benodigde laadinfrastructuur en stroomvraag in Nederland.

In de nieuwste Elaad Outlook hebben de onderzoekers de prognoses voor elektrische personenauto’s en de benodigde laadinfrastructuur geactualiseerd. Ze hebben hiervoor de meest recente markontwikkelingen en beschikbare datasets rondom elektrische auto’s geanalyseerd. Op basis daarvan hebben ze de groei- en spreidingscenario’s voor elektrische auto’s en laadinfrastructuur bijgewerkt.

De onderzoekers van ElaadNL verwachten ten opzichte van de eerdere prognoses (Outlook 2021) een snellere groei van het aantal elektrische auto’s. Het afbouwen van de stimuleringsmaatregelen en onduidelijkheid rondom het nieuwe beleid in Nederland lijken de groei van elektrische auto’s op korte termijn af te remmen. Europese regels zorgen echter ervoor dat we overduidelijk afkoersen op Zero Emissie-mobiliteit waarin elektrische auto’s dominant zijn. Autofabrikanten komen tussen 2024 en 2027 met ‘betaalbare’ modellen. Daarnaast maakt de daling van de batterijpakketprijzen elektrische auto’s in 2030 kostencompetitief met brandstofmodellen.

Geen rol waterstof

En waar waterstof in de vorige Outlook nog een rol speelde in het lage scenario, verwachten de onderzoekers nu dat waterstof voor personenauto’s geen rol van betekenis gaat spelen. De markt voor batterij-elektrische auto’s zal daardoor naar verwachting op middellange termijn sneller groeien dan geprognosticeerd in de Outlook Personenauto’s 2021.

De elektrificatie van het wagenpark hebben de onderzoekers gekwantificeerd in drie scenario’s: laag, midden, hoog. Op basis van verschillende uitgangspunten verschilt voor elk scenario wanneer de instroom van nieuwverkopen en import in het wagenpark personenauto’s 100% elektrisch is en wanneer het volledige wagenpark geëlektrificeerd is. Van volledig elektrische instroom in 2027 (hoog tot 2035 (laag). En voor een volledig elektrisch wagenpark verschilt het jaartal van 2041 (hoog) tot 2049 (laag).

De adoptie van elektrische auto’s gaat niet overal even snel. In het spreidingsmodel hebben de onderzoekers bepaald waar elektrische auto’s hun standplaats hebben en zullen laden. Daarvoor verdeelden ze het geprognosticeerde aantal elektrische auto’s en laadpunten op landelijk niveau over meer dan 14.000 CBS-buurten in Nederland. Deze verdeling is mede gebaseerd op specifieke buurtkenmerken en de huidige spreiding van nieuwe personenauto’s over de CBS-buurten.

De nieuwste Elaad Outlook vormt de basis voor het beleid van netbeheerders, gemeenten en provincies in het kader van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur.

Deel dit artikel op

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste nieuws
Meest bekeken berichten
Recente Reacties