Gertjan Sluijter nieuwe voorzitter RAI Autovak

Voor de sector is 2014 een bewogen jaar gebleken, zo veel is wel duidelijk na elf maanden. Voor Gertjan Sluijter is de periode aangebroken om als de nieuwe voorzitter van RAI Vereniging, afdeling Autovak de leden optimaal te bedienen.

Ruim een kwart eeuw is Gertjan Sluijter inmiddels verbonden aan RAI Vereniging. De eerste tien jaar binnen de JCG-gelederen, maar sindsdien heeft hij verschillende functies vervuld zoals het voorzitterschap van het tentoonstellingscomité Autovak RAI. Zijn rol als vicevoorzitter van de afdeling is inmiddels gewijzigd in het voorzitterschap. Ad interim, dat wel: “Geen volle termijn voor mij, maar ik wil graag nog een jaar de schouders eronder zetten.”

Daarmee weet de afdeling Autovak zich in ieder geval op bestuursniveau van een dosis ervaring verzekerd, binnen de vereniging en binnen de sector specifiek. “Binnen RAI Vereniging hebben verschillende besturen een nieuwe bezetting gekregen en iedere afdeling is weer vertegenwoordigd in het hoofdbestuur. Tel daarbij op dat ook Roelf de Boer als voorzitter van RAI Vereniging zijn functie overdraagt aan Steven van Eijck. Een nieuwe bezetting geeft altijd weer extra dynamiek.”

Blijvend onrustig

De afdeling Autovak vertegenwoordigt een segment dat dit jaar veel verandering voor de kiezen heeft gekregen. “Ook volgend jaar zal de onrust in de markt nog wel even aanhouden vrees ik. Dat vraagt dus ook om een alerte branchevertegenwoordiging. Ik besef maar al te goed dat een jaar voorzitterschap kort is. Dat gezegd hebbende: de tijd is er niet naar om alleen maar op de winkel te passen.”

Sluijter refereert daarbij ondermeer aan de voorwaartse integratie zoals die is ingezet door LKQ/Sator en de reacties daarop vanuit de markt. Een dergelijke marktconcentratie betekent bovendien een kleiner potentieel als het gaat om ledenaantallen. “Wat blijft is de behoefte aan het sparren met gelijkgezinden, met branchegenoten. Ook de behoefte aan een lobby op nationaal en internationaal niveau blijft. Het is zaak om die twee aspecten optimaal te faciliteren.”

Gezamenlijk optrekken

Dat RAI Vereniging zelf ook een cultuurslag aan het maken is, blijkt uit ogenschijnlijke kleine maar toch veelbetekenende zaken zoals een golfevent namens RAI Vereniging, in plaats van namens de afdeling Autovak. Ook de jaarlijkse ledenvergadering kende half november een primeur: voor het eerst een gezamenlijk event namens RAI Vereniging, met voorafgaand besloten afdelingssessies die gevolgd werden door een plenair deel. “Samen optrekken waar mogelijk, zonder daarbij de afzonderlijke ledenbelangen uit het oog te verliezen.”

De internationale lobby via koepelorganisaties zoals Clepa, Figiefa en Egea is en blijft van groot belang: “Dossiers als de beschikbaarheid van technische informatie, apk of de e-call en de s-call raken de kern van de branche en dan moet je dicht bij het vuur blijven zitten.”

Leeftijdsgenoten

Ook JCG zal die verbreding maken, samen met de jongerenclubs van de afdelingen Auto’s en Speciale Voertuigen. “Vergelijk het met de juniorkamer van de Kamer van Koophandel: leeftijdsgenoten die ondernemend tegen vergelijkbare zaken aanlopen en daarover van gedachten willen wisselen. Dat is niet gebonden aan de grenzen van de eigen sector, maar die elementen zijn universeel. Het verbreden kan heel inspirerend blijken.”

Tot de leeftijdsgrens daar een einde aan maakt natuurlijk. “Dat vond ik erg hoor”, zegt Sluijter met een lach terugblikkend. “Gelukkig kwamen er functies in besturen en commissies voor terug zodat ik altijd nauw betrokken ben gebleven bij de afdeling. Dat mensen daar de tijd voor vrijmaken is wel een uitdaging aan het worden, dat merk je over de breedte van de maatschappij. Of het nu gaat om het verenigingsleven of om vrijwilligerswerk. Er komt echter ook veel voor terug, dat beseft niet iedereen even goed.”

Nieuwe structuur

Tijdens de ledendag presenteerde de afdeling Autovak ook de nieuwe structuur. De secties zijn nu ondergebracht in de platforms Industrie (was sector Industrie), Aftermarket (was accessoires, bedrijfswagenonderdelen en distributie) en Equipment (was garage-uitrusting).

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *