Herstellers moeten schaken, niet gokken

Branchevereniging Focwa die ervan langs krijgt, het nieuwe sturingsbeleid van Achmea, de auto van de toekomst die leidt tot minder schade en andere verzekeringsconcepten. Er komt meer dan genoeg af op de schadebranche. Zeker tweehonderd professionals uit de branche waren afgekomen op de Automotive Insiders sessie ‘Nieuwe ontwikkelingen in de schadesturing’.

“Er moet strategisch overleg worden gevoerd tussen alle stakeholders in de branche, zonder direct commercieel belang”, zo riep Peter Lammerts (oud-directeur ASN) op in een vurig betoog. “Focwa functioneert al tien jaar slecht of niet en laat de branche in zijn hemd staan. Schadeherstellers kampen met overcapaciteit en een dalende marktomvang en er is geen enkele mogelijkheid meer om de margedruk te compenseren met bezettingsgraad of schaalvergroting. En accountantsverklaringen vragen, om zeker te weten dat het tarief het laagste is, duidt op armoe van de inkoper”, aldus Lammerts. “Alle partijen in de branche zijn aan het gokken en hopen maar op een goede afloop. We moeten weer strategisch gaan schaken in plaats van gokken.”

Dealer of hersteller?

“Dealers en schadeherstellers komen op een gedeelde eerste plaats”, zo lichtte Rita Schepers van Achmea de sturingsplannen (dealer terug in netwerk) toe die vanaf 1 januari 2015 gefaseerd worden doorgevoerd. Vanaf dan wordt er twee maanden proefgedraaid met de merken VW, Audi en Renault met het streven dat eind 2015 zo’n 80 tot 90 procent van de merken meedraait.
“Dealers gaan fungeren als een servicepunt voor verzekerden. De klant krijgt de keuze bij het callcenter: wil je naar de dealer of naar schadehersteller? Kiest hij voor de dealer, dan doet die de intake en vervangende auto. Vervolgens gaat het voertuig naar het schadebedrijf die volgens fabrieksspecificaties en met originele onderdelen herstelt, zoals nu ook gebeurt. Daarna gaat het voertuig terug naar de dealer en ontvangt de klant een merk-erkend garantiebewijs.”

Vanaf het nieuwe jaar werkt Achmea met een geconsolideerd netwerk met de vier ketens (Care, ABS, AAS en Schadenet) en 140 individuele schadebedrijven. “Schadebedrijven met een universele uitstraling krijgen universele sturing van alle merken en herstelbedrijven met een merkuitstraling krijgen uitsluitend de eigen merken gestuurd”, aldus Schepers.

Black box

“Toekomstige auto’s zullen dusdanig afwijkend zijn dat hiervoor specifieke verzekeringsproducten en diensten ontwikkeld moeten worden”, verwacht Anna van Tienhoven (Mobilee Management & Advies) die de centrale rol van big data benadrukt. “Data wordt belangrijker dan het aantal pk’s van een auto. Grote vraag is wie straks inzage heeft in de ‘black box’ met big data van auto’s.”

Ivonne Vermeulen

Eindredacteur Aftersales Magazine. Ivonne heeft een rijke bagage waarin journalistieke waarden en kennis van de autobranche bijeenkomen. Dankzij haar rol binnen Focwa's Carrosserie beschikt zij bovendien over een indrukwekkend netwerk in de schadeherstelbranche.

Van Ivonne Vermeulen zijn er nog 343 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Ivonne Vermeulen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *