Komt Focwa door kritieke fase heen?

Denis Maessen, de nieuwe ad-interim voorzitter van Focwa, werd gisteren officieel aan de leden voorgesteld tijdens het jaarcongres. Focwa maakt uiterst woelige tijden door: nieuwe besturen en een nieuwe voorzitter moeten verlossing brengen.

Het komende halfjaar wordt cruciaal voor de geloofwaardigheid en het bestaansrecht van Focwa. Het is duidelijk dat de achterban in spanning afwacht waar de brancheorganisatie mee zal komen.

Voor het eerst werden, tegelijkertijd met het congres, ook bestuursverkiezingen gehouden, zowel voor de individuele, onafhankelijke schadeherstellers als de ketens. Alle hoop op verandering is nu gevestigd op de nieuw gekozen leden en de nieuwe voorzitter.

Er heerst hevige onrust en spanning onder de achterban van Focwa, zowel bij de individuele leden als de ketenbedrijven. Het is publiek geheim dat de ketenbedrijven dreigden met opstappen als er geen goede oplossing wordt gevonden. De nieuwe bestuursleden van de ketenbedrijven zetten nu dan ook hoog in en eisen meer autonomie in de organisatie.

De verwachting is dat de nieuwe voorzitter de huidige organisatiestructuur zal gaan herzien en er een verschuiving in de machtsverhoudingen zal plaatsvinden, zodat de verschillende bloedgroepen (onafhankelijken en de ketens) zich beter vertegenwoordigd voelen door de brancheorganisatie.

Gemiste kans

Maessen moet orde op zaken gaan stellen en is voor zes maanden aangesteld als ad-interim voorzitter. In zijn speech benadrukte Maessen nog eens dat Focwa de markt niet kan veranderen en dat er gezamenlijk moet worden nagedacht over nieuwe wegen. “Er is veel werk te doen”, aldus Maessen. Hij wil ook graag een dialoog aangaan met de betrokken partijen, waaronder grote opdrachtgevers.

Focwa heeft de afgelopen weken veel vragen van leden gekregen wat te doen met de nieuwe voorwaarden van Achmea, waarin om een accountantsverklaring kan worden gevraagd. “Focwa gaat graag de dialoog aan, maar het is aan ondernemers zelf om te beslissen wat ze ermee doen.”

De branche verkeert in ontwrichtende vernieuwing, zo bracht dagvoorzitter Jeroen Smit het onder woorden. “Er zijn meer vragen dan antwoorden”, luidden zijn treffende slotwoorden.

Ivonne Vermeulen

Eindredacteur Aftersales Magazine. Ivonne heeft een rijke bagage waarin journalistieke waarden en kennis van de autobranche bijeenkomen. Dankzij haar rol binnen Focwa's Carrosserie beschikt zij bovendien over een indrukwekkend netwerk in de schadeherstelbranche.

Van Ivonne Vermeulen zijn er nog 343 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Ivonne Vermeulen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.