Koortsachtig overleg bij Vredestein

Komt er nog vóór de vakantiesluiting een akkoord over de reorganisatie van de Vredestein-fabriek in Enschede? Het antwoord daarop klinkt vrijdag. Dan blijkt of en in hoeverre de directie akkoord gaat met een ultiem compromisvoorstel dat de Ondernemingsraad heeft gedaan.

Over de inhoud ervan, bijvoorbeeld het aantal ontslagen, wil OR-voorzitter Dennis van de Logt vooruitlopend op het onderhoud geen nadere details geven. De handreiking is een aanpassing van het alternatief dat de OR vorige maand in samenwerking met bureau Berenschot op tafel legde. De directie wees het af, op grond van ‘onjuist cijfermateriaal’ dat eraan ten grondslag zou liggen.

Personele reductie

Gisteren heeft de OR langdurig overlegd, eerst in kleine en later in voltallige samenstelling. In de aangepaste versie blijft een aanmerkelijk minder grote personele reductie de belangrijkste inzet. In dat geval moet ook de directie water bij de wijn doen. Van de Logt acht de kans dat management en medewerkers het op de valreep eens worden op zestig procent. Intussen hebben de vakbonden FNV en CNV alvast de stakingsbereidheid onder de leden gepolst. Over de uitkomst wil CNV-bestuurder Gerard van Dijk om tactische redenen niets zeggen: “We houden de kaarten liever nog op de borst.” Zo’n vijftig procent van de medewerkers zou vakbondslid zijn; een aantal van hen is dat de voorbije weken geworden. Sowieso houden de bonden zich nog op de achtergrond zolang OR en directie nog in gesprek zijn. “Een broedende kip moet je niet storen.”

Gebroed wordt er al geruime tijd, sinds op 5 maart eigenaar Apollo-Vredestein een ingrijpende reorganisatie aankondigde. Conform dat plan worden nog dit jaar 750 fte’s geschrapt bij Vredestein in Enschede. Lachende derde is de Apollo-fabriek in Hongarije, waarheen een belangrijk deel van de geschrapte banen naartoe dreigt te vloeien.

Kennis en ervaring

Daarbij komt dat op lokaal managementniveau in korte tijd veel kennis en ervaring verloren is gegaan. Meest recente vertrekker, deze week bekend geworden, is directeur Jeroen Wilbers. Hij genoot een dienstverband van 25 jaar bij de bandenfabrikant, waarvan de laatste zes jaar als directeur. Hij begint op 1 september bij de Twentsche Kabelfabriek in Haaksbergen. Daar wordt hij herenigd met de eerder al vanuit Vredestein Enschede overgestapte Jochem Overdijk (voormalig hoofd HR) en Ron Peeks, hoofd industrial engineering. “Wel een beetje wrang dat de top-3 uit de organisatie in korte tijd vertrekt”, reageert Van de Logt. Overigens heeft de OR weliswaar het recht van advies naar niet het recht van instemming: de directie kan een negatief oordeel van de OR naast zich neerleggen.

Zomerpauze

Zo ver is het nog niet, getuige de frequente gesprekken in Enschede. Eén ding is zeker: blijft ook vrijdag een overeenkomst uit, dan gaat om 23.00 uur de fabriek dicht – tijdelijk. Vredestein begint dan aan een ruim drie weken durende zomerpauze. Op maandag 3 augustus wordt de productie hervat, en mogelijk ook het overleg omtrent de reorganisatie.

Maarten Molenaar †

In de bijna vijf jaar dat Maarten deel uitmaakte van onze redactie heeft hij zich als vakredacteur onvermoeibaar ingezet om de kwaliteit van Aftersales Magazine en Aftersales Truck te vergroten, dankzij zijn in vele jaren opgebouwde kennis van de branche en zijn uitgebreide relatienetwerk. Op 8 november 2020 overleed Maarten plotseling. Maarten was een journalist pur sang, die zijn energie vooral haalde uit het zoeken naar echt nieuws. Ons team wist wat het aan hem had. Geen redactionele klus was hem te groot, of te klein. Hij zat graag ‘aan tafel’ bij ondernemers, managers en hun medewerkers om de achtergrond van het nieuws boven tafel te krijgen. En toen niemand nog wist wat Covid-19 was, bezocht hij graag de vakbeurzen in Europa. Maarten was niet een man die op de voorgrond trad. Hij was meer de stille kracht van de redactie, met het accent op kracht. Wij zullen zijn motto ‘autoliefde roest niet’ in gedachten blijven houden en zijn onderkoelde humor missen.

Van Maarten Molenaar † zijn er nog 2350 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Maarten Molenaar †

Avatar

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *