Minder autokilometers door hoge brandstofkosten

Meer dan de helft (57 procent) van alle reizigers is in de afgelopen drie jaar bewuster gaan kiezen voor het vervoersmiddel dat ze gebruiken.

Dat is een van de resultaten van een enquête van Direct Research, in opdracht van RAI Vereniging, onder ruim duizend respondenten. Hoge brandstofkosten (64 procent), gezondheid (46 procent) en milieu en klimaat (35 procent) leidden onder meer tot een groei in het gebruik van de fiets en het OV en tot minder reisbewegingen. Ook werden meer (elektrische) tweewielers verkocht. Degenen die uit kosten- of klimaat/milieuoverweging een nieuwe auto hebben aangeschaft, kozen daarbij meestal voor een elektrische auto of (plug-in) hybride.

Transitie

Volgens RAI Vereniging voorzitter Steven van Eijck versnellen de huidige mondiale ontwikkelingen de transitie naar gezonde mobiliteit en moet ons mobiliteitsbeleid hier beter op aansluiten. “Reizigers zijn zich steeds bewuster van de impact van reizen op hun omgeving, gezondheid en portemonnee. Dit versnelt de transitie naar bewuster keuzegedrag en daarmee naar gezonde mobiliteit. Dat is cruciaal, maar ik constateer ook dat nog veel kansen onbenut worden gelaten. Zo worden vooral elektrische auto’s gestimuleerd terwijl ook (plug-in) hybride auto’s een grote bijdrage kunnen leveren aan vermindering van de uitstoot. Of kijk juist naar verbreding van de inzet van (elektrische) scooters voor stedelijke mobiliteit in plaats van het gebruik te ontmoedigen. Ook wordt de potentie van hernieuwbare brandstoffen voor verduurzaming van het rijdende wagenpark van miljoenen auto’s, bestelwagens en trucks nog onvoldoende benut. Hier liggen veel kansen om het handelingsperspectief voor reizigers en ondernemers te verbreden zodat iedereen een steentje kan bijdragen aan gezonde mobiliteit.” 

Overheid

Maar liefst 83 procent van alle respondenten vindt dat de overheid een belangrijk rol speelt bij het stimuleren van gezonde mobiliteit. Om mobiliteit betaalbaar te houden, pleit 46 procent van de respondenten ervoor om brandstof goedkoper te maken. Ook wil 43 procent van de respondenten dat het OV gestimuleerd wordt en pleit 40 procent ervoor dat schone en zuinige vervoersmiddelen fiscaal aantrekkelijker worden gemaakt. Van Eijck: “Gezonde mobiliteit vraagt om een passende (fiscale) stimulering. Zorg als overheid voor voldoende handelingsperspectief door schone, zuinige en veilige vervoersmiddelen voor zoveel mogelijk reizigers en ondernemers aantrekkelijk te maken.”

Beleid

Volgens Van Eijck geven de uitkomsten van dit onderzoek richting aan ons mobiliteitsbeleid. “De sleutel ligt bij de technologische oplossingen die de mobiliteitsindustrie ontwikkelt. Om de maximale potentie van deze technologieën te benutten moeten wij bij de ontwikkeling van het mobiliteitsbeleid constant met elkaar zoeken naar de juiste balans tussen haalbare en betaalbare oplossingen met een positieve impact op mens en omgeving. Die balans is gezonde mobiliteit. Door de komende jaren vol in te zetten op gezonde mobiliteit ben ik ervan overtuigd dat wij de huidige mondiale uitdagingen in ons voordeel kunnen benutten en samen kunnen bouwen aan een leefbare planeet voor ons en onze volgende generaties.”

Emil Peeters

Emil is een ervaren redacteur met een brede belangstelling en een heldere schrijfstijl. Hij komt met enkele doortastende vragen snel tot de kern van de zaak.

Van Emil Peeters zijn er nog 3578 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Emil Peeters

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.