Misleidende reclame apk-meetmiddelen

RAI Vereniging waarschuwt voor een misleidende reclame omtrent apk-meetmiddelen. In een advertentie en op internet wordt verondersteld dat bepaalde roetmeters zijn aangepast aan de ‘nieuwe apk-regelgeving die op 1 januari 2019 ingaat’. Dit terwijl deze regelgeving allang van kracht is.

RAI Vereniging: “Deze advertentietekst zou veronderstellen dat er per 1-1-2019 een nieuwe apk-regelgeving betreft roetmeting ingaat. Dit is absoluut onjuist. De geplaatste advertentie cq reclameuiting wekt de indruk dat er een nieuwe regelgeving komt terwijl deze allang van kracht is, zoals beschreven in de Staatscourant.”

De levensduur van roetmeters is tien jaar. Deze overgangsperiode van tien jaar leidt er dus toe dat er geen bedrijfseffecten zullen zijn voor fabrikanten, leveranciers en gebruikers van roetmeters. Navraag bij het NMi levert verder op dat alle momenteel nieuw geleverde roetmeters door de leden van RAI Vereniging platform Equipment, allang zijn voorzien van de gewijzigde software zoals deze in 2009 is ingevoerd.

Staatscourant

De Staatscourant meldt hierover het volgende: ‘De roetmeter geeft aan dat de meetprocedure wordt beëindigd indien de absorptiecoëfficiënt van de eerste of de tweede test kleiner is dan of gelijk is aan de maximale absorptiecoëfficiënt minus 0,5 m–1. In dit geval is de absorptiecoëfficiënt van de eerste of de tweede test de berekende absorptiecoëfficiënt, bedoeld in onderdeel g. Indien de absorptiecoëfficiënt van de eerste test of van zowel de eerste, als de tweede test niet kleiner is dan of gelijk is aan de maximale absorptiecoëfficiënt minus 0,5 m–1, worden de punten d en e automatisch eenmaal herhaald. Deze wijzigingsregeling brengt geen bedrijfseffecten teweeg. Na de inwerkingtreding van deze regeling kunnen er immers nog gedurende tien jaar, tot 1 januari 2019, certificaten van eerste keuring worden afgegeven voor roetmeters op grond van de Voorschriften meetmiddelen 1997 zoals die luidden vóór de inwerkingtreding.’

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *