Mobiliteitsalliantie lanceert corona-wegwijzer

De Mobiliteitsalliantie nodigt politici, onderwijsbesturen, werkgevers en werknemers uit om op korte termijn stappen te zetten om vastlopen te voorkomen. Daartoe doet de alliantie hiervoor een handreiking in een wegwijzer met zeven stappen. In de Mobiliteitsalliantie zijn 26 grote organisaties op het gebied van mobiliteit verenigd met als doel de een transitie naar een slim, flexibel, duurzaam en veilig mobiliteitssysteem te bevorderen.

Nederland snakt ernaar om weer in beweging te komen. Tegelijkertijd moeten we behoedzaam zijn. Mobiliteit maakt het mogelijk de economie weer op gang te brengen en van de vrije tijd genieten. Het personenvervoer groeit weer. Het goederenvervoer is het afgelopen jaar zelfs toegenomen. In de exit-strategie van het kabinet voor Corona wordt in de ogen van de alliantie vooralsnog onvoldoende gekeken naar mobiliteit: “Het afgelopen jaar heeft aangetoond dat vervoer/ mobiliteit soepeler, stiller en schoner kan. Dit is het momentum om hierop door te pakken.”

Gecontroleerde opstart

Steven van Eijck, voorzitter van de Mobiliteitsalliantie: “De corona-wegwijzer is een handreiking die politici, onderwijsbesturen, werkgevers en werknemers op korte termijn kunnen gebruiken om afspraken te maken over een gecontroleerde opstart van mobiliteit. Wij willen vooral de voordelen van minder files en meer flexibiliteit behouden, maar dan moeten er een aantal stappen worden genomen.”

Marjan Rintel, vicevoorzitter van de Mobiliteitsalliantie: “Corona was uiteraard een bijzonder ongenode gast. Gelukkig opent de Nederlandse samenleving zich langzaam en is de vrijheid om te reizen terug. Nu moeten we aan de slag met de inzichten van de afgelopen maanden. Die laten zich gelukkig gemakkelijk samenvatten: spreiden! Het spreiden van reistijden, openingstijden en werktijden biedt de Nederlandse maatschappij grote voordelen.”

7 stappen

De zeven stappen beginnen met het vermijden van onnodige kilometers in de spits. Stappen twee en drie hangen daarmee samen: het spreiden van respectievelijk de openingstijden en de werktijden. Inzicht bieden in de actuele drukte onderweg vormt stap vier. De vijfde stap is genoemd wees welkom in het ov, waarbij wel wordt opgeroepen de drukte te vermijden. Met het versneld realiseren van goederenhubs en een slimme invulling van de ‘last mile’ van bezorging faciliteren we volgens de alliantie de verder groeiende goederenstroom op een slimme en schone manier, stap zes dus. Ten slotte stap zeven: We blijven veel – en veilig – fietsen en lopen. In de coronacrisis zijn we meer gaan wandelen en fietsen. Laten we deze ‘actieve mobiliteit’ op dit niveau vasthouden, nog beter verknopen met andere vervoermiddelen en kijken hoe het nog veiliger kan.

  • 31 mei 2021 om 14:56
    Permalink

    Arbeidsmobiliteit vereist bereid te zijn om, als je in het oosten van het land woont, in het westen te werken. Een huis in het westen/randstad vind je niet Deze mensen kun je niet straffen met spitsheffing.

    Beantwoorden

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *