Ondernemerschap bepalend in krimpende markt

Dat het model van de autodealer in de huidige vorm onder druk staat is wel duidelijk. Niet alleen zijn grote namen als Kroymans, Pouw en Koops Furness van het voetstuk gevallen, de kwetsbaarheid van het model is er eens te meer door onderstreept. Een gedragscode moet de tandem fabrikant/importeur-dealer redden.

Sinds het verdwijnen van de groepsvrijstellingsverordening, noem het maar de uitzonderingspositie voor de autobranche ten opzichte van andere sectoren, is een dealer gelijkgeschakeld met andere franchisenemers. De relatie tussen fabrikanten en hun dealers wil nogal eens op gespannen voet komen te staan vanwege de investeringsdruk, de moeizame marktomstandigheden en de overcapaciteit.

De Europese Commissie vindt dat er een structurele verbetering moet komen in die onderlinge relatie en nog wel voor het einde van het jaar. Die deadline stelde de Commissie wegens het voortdurende uitblijven ervan. Er zou een gedragscode moeten komen, die door beide kampen is opgesteld en ondertekend, om de verhoudingen in de distributiekolom vorm te geven.

Niet vrijwillig?

Die vrijwillige gedragscode blijft echter uit, wat de Commissie ertoe bracht om de zaken wat op scherp te zetten: wordt de gestelde deadline niet gehaald, dan behoudt de Commissie zich het recht voor om een proces op gang te brengen dat leidt tot Europese regelgeving om die onderlinge verhouding van een juridisch kader te voorzien.

Ambtelijke taal, die bovendien nog wat is afgezwakt ten opzichte van een eerdere versie. Toen sprak de Commissie er nog over dat ze van plan was dit juridische proces te starten. Het lijken slechts andere bewoordingen, maar binnen de politiek zijn dit soort nuances een signaal dat het allemaal minder hard gespeeld zal worden dan oorspronkelijk het geval was.

Lees hier het volledige artikel in Aftersales Magazine nummer 10 van dit jaar >>

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.