Onderzoek McKinsey toekomst aftermarket

Tachtig procent van de bij onderdelenkoepel Clepa aangesloten producenten zegt niet goed voorbereid te zijn op disruptieve ontwikkelingen in de aftermarket. Dat blijkt uit onderzoek door bureau McKinsey, in opdracht van Clepa.

De resultaten werden gisteren gepresenteerd tijdens het jaarlijkse Clepa-congres in Brussel. Er deden 27 leden aan mee. Het ging overigens om een ‘sneak preview’: de definitieve versie is komende zomer gereed. Onderwerp van de analyse is de positie van de onafhankelijke automotive aftermarket op de langere termijn (het jaar 2030). Behalve met Clepa-leden nam McKinsey in zijn verkenning ook gesprekken op met ruim twintig branche-experts en data uit bestaande onderzoeken. Uit de respons blijkt dat de sector versnelling nodig acht op het gebied van digitalisering. Ook beschouwt men de eigen organisatie als onvoldoende toegerust om nieuwe uitdagingen aan te gaan en is er te veel focus op de korte termijn. Meer dan veertig procent van de toeleveranciers verwacht dat in de komende tien jaar de winstgevendheid van zijn activiteiten op aftermarket zal afnemen. Iets minder dan dertig voorziet voorziet groei c.q. stabiliteit. In de rapportage schetst McKinsey ook een aantal mogelijke, ‘voor de discussie’ scherp geformuleerde scenario’s. Een ervan is een ‘verovering’ van de aftermarket door OEM’s.

Maarten Molenaar †

In de bijna vijf jaar dat Maarten deel uitmaakte van onze redactie heeft hij zich als vakredacteur onvermoeibaar ingezet om de kwaliteit van Aftersales Magazine en Aftersales Truck te vergroten, dankzij zijn in vele jaren opgebouwde kennis van de branche en zijn uitgebreide relatienetwerk. Op 8 november 2020 overleed Maarten plotseling. Maarten was een journalist pur sang, die zijn energie vooral haalde uit het zoeken naar echt nieuws. Ons team wist wat het aan hem had. Geen redactionele klus was hem te groot, of te klein. Hij zat graag ‘aan tafel’ bij ondernemers, managers en hun medewerkers om de achtergrond van het nieuws boven tafel te krijgen. En toen niemand nog wist wat Covid-19 was, bezocht hij graag de vakbeurzen in Europa. Maarten was niet een man die op de voorgrond trad. Hij was meer de stille kracht van de redactie, met het accent op kracht. Wij zullen zijn motto ‘autoliefde roest niet’ in gedachten blijven houden en zijn onderkoelde humor missen.

Van Maarten Molenaar † zijn er nog 2349 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Maarten Molenaar †