Op weg naar zero emissie

Voor wie denkt dat elektrische mobiliteit nog ver weg is, was het door de Bovag-afdeling Tankstations georganiseerde brandstofdebat een aardige eye-opener. Nationale en Europese overheden willen er serieus werk van maken.

img-20190131-wa0002Natuurlijk, volledig elektrische mobiliteit is niet om de hoek, maar ondertussen is er wel het Parijse klimaatakkoord en investeren autofabrikanten vele miljarden in de ontwikkeling van elektrische auto’s. In ons land ligt er naar aanleiding van de klimaattafels nu een voorstel om nader uitgewerkt te worden.

Overheid

Beperkende factoren zijn nu nog de beschikbaarheid van voldoende modellen, de betaalbaarheid voor de consumenten, de actieradius, de laadinfrastructuur en vooral het commitment van de overheid voor de lange termijn, want uit ervaring wijs geworden stelde Bovag-directeur Peter Niesink duidelijk: “Een betrouwbare overheid is nodig om de energietransitie, waaronder een zero emissie mobiliteit, op een duurzame wijze te verwezenlijken.” Mariëtte van Empel, programmadirecteur Duurzaamheid van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ging daar in haar presentatie verder op in. “De stip op de horizon staat: zero emissie is ons doel. Daarbij is de brandstoffenmix die uiteindelijk ontstaat het resultaat van technologische ontwikkelingen en de acceptatie door de consument. Het ministerie ziet waterstof in eerste instantie duurzaam inzetbaar in de zware mobiliteit. Voor stadsverkeer en -distributie lijken batterij-aangedreven voertuigen een betere oplossing. Het plaatje is nu nog niet helemaal duidelijk, maar daarom zijn initiatieven als dit brandstofdebat zo belangrijk.”

Verbrandingsmotor

Dat het wagenpark op weg naar zero emissie voorlopig nog voor een heel groot deel uit auto’s met een verbrandingsmotor zullen blijven rondrijden, is zeker. Het Nederlandse wagenpark bestaat nu nog uit 8,7 miljoen personenauto’s die benzine en diesel nodig hebben. In 2030 zullen dat er waarschijnlijk nog steeds zo’n acht miljoen zijn. Daarna begint de afbouw. In 2050 geen fossiele brandstoffen meer is wat het ministerie beoogd. Voor waterstof lijkt blijkens het debat op de lange termijn een belangrijke rol weggelegd, maar ook de batterijauto blijft in beeld. De hybride is wat de meeste stakeholders betreft eindig. Uiteraard richten onder meer tankstationhouders zich op een toekomst waarin zij die waterstof kunnen en mogen leveren, maar ook die weg is nog lang niet uitgestippeld. Met een brandstofdebat als dit vervult Bovag in ieder geval zijn taak om ondernemers tijdig te informeren over de kansen en bedreigingen, en te lobbyen voor een transitie die de leden tijd geeft hun business in lijn te brengen met de ontwikkelingen.

Jos Veldhuisen

Hoofdredacteur Aftersales Magazine met als persoonlijk motto: 'I am Aftersales'

Van Jos Veldhuisen zijn er nog 1702 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Jos Veldhuisen

  • 1 februari 2019 om 17:23
    Permalink

    Er lijkt geen ontkomen meer aan; vele landen hebben met elkaar in Parijs en onlangs in Katowicze afgesproken dat CO2 uitstoot ten koste van alles (belastingen van de burgers) naar zero moet. De stip staat op de horizon, daar ligt het paradijs zo wordt verteld. De algemene berichtgeving gaat zover dat CO2 uitstoot letterlijk een gevaar voor onze gezondheid wordt genoemd en/ of dat CO2 luchtverontreiniging is. Dat is pertinent onjuist; CO2 niet giftig, het is zeer nuttig, zit in wat wij uitademen en wordt door planten benut om te kunnen groeien en weer zuurstof terug te geven. Wel kan een teveel aan CO2 bijdragen aan toename van de gemiddelde temperatuur. Temperatuurwisselingen is een gegeven van alle tijden; veranderingen van de temperatuur op aarde gebeurt al sinds het ontstaan van de aarde ook voor het bestaan van stoomtreinen, motorboten en auto’s, laat staan vliegtuigen. De toename van aarde-warmte wordt door de progressieve klimaat-ridders grotendeels of geheel geweten aan industrie en vervoer; zo wordt geheel voorbijgegaan aan natuurlijke wisselingen van het klimaat.
    Afijn, tot zover mijn kritiek, nu nog even wat positiefs, over wat aandacht verdient omdat w daar we wel wat mee opschieten: de luchtverontreiniging vooral door Methaan, NOx en PM10 uitstoot. Methaan is 25 keer krachtiger dan CO2 waar het de broeikaswerking betreft en is bovendien giftig, NOx is giftig en PM10 (roetdeeltjes) zorgt voor luchtwegproblemen bij mens en dier. Daarnaast zijn er nog sporen in de lucht van ammoniak, lachgas en gfk-gassen die weliswaar niet door auto’s geproduceerd wordt, maar die wel onze atmosfeer verpesten. Vervuiling moet worden aangepakt want de werking daarvan raakt ons direct, vooral in eigen omgeving. Dat betekent dat inspanningen van burgers tegen vervuiling beloond worden met betere leefomgeving, minder ziekten en beter ademhalen. Van CO2 uitstoot vermindering het is uitgesloten dat we er iets van gaan merken en het maakt echt niet uit of Nederlandse belasting betalers nou 100 miljard of 500 miljard (moeten) gaan betalen in de komende 20 jaar,
    Advies aan beleidsbepalers: kijk naar maatregelen voor industrie, landbouw/ veeteelt en vervoer die vervuiling tegengaan; dat helpt binnen 5 jaar en zorgt ook voor vermindering van CO2 uitstoot. Tot slot: de idee dat elektrisch rijden via de stekker of via waterstof geen CO2 of vervuiling veroorzaakt is pure nonsens, er is niemand die dat hard kan maken wanneer ook de gevolgen van productie van elektriciteit en accu’s bij de uitstoot worden betrokken.

Reacties zijn gesloten.