Politieke angst houdt APK-discussie in de greep

Vorige maand bespraken de ministers van transport van de verschillende EU-lidstaten voorstellen van de Europese Commissie om de APK te harmoniseren en op sommige punten aan te scherpen. Zo zouden volgens de Commissie bijvoorbeeld ook motorfietsen en lichte aanhangwagens periodiek gekeurd moeten worden.

Dit alles om de verkeersveiligheid te vergroten, een essentieel onderdeel van het Witboek Transport dat de Europese Commissie vorig jaar lanceerde. Dit Witboek dient voor Brussel als de marsroute naar duurzamer, concurrerender en veiliger transport in 2050. Bij het zetten van één van deze eerste stapjes, het aanpassen van de APK-frequentie en het verbreden van de APK-plicht, werd deze marsroute echter al geconfronteerd met beren op de weg. Een groot aantal lidstaten gaf aan bezwaren te hebben tegen de APK-voorstellen. Een protestrit van boze motorrijders naar Brussel en sentimenten over lastenverzwaring in verschillende nationale parlementen leidden tot weerstand tegen de voorstellen. Hierdoor worden kansen op milieuwinst en op vergroting van de verkeersveiligheid gemist. Dit terwijl hier helemaal geen daadwerkelijke aanleiding voor is.

Uiteraard, op onnodige lastenverzwaringen en procedures zit niemand te wachten. Alle voorstellen rondom herziening van de APK echter zo klakkeloos wegwuiven onder deze noemer is echter te kort door de bocht. Daarbij: het laaghangende fruit op het gebied van milieuwinst en verkeersveiligheid is geplukt, dus we moeten hoger gaan reiken. Dit kan alleen door voorstellen voor aanpassing van de APK serieus en op inhoud te wegen. De Nederlandse APK is accuraat en vergroot de veiligheid van het gebruik van het voertuig.

Waar het echter niet op in gaat, is de veiligheid in en vooral rond het voertuig in gevallen van bijvoorbeeld pech. Nederland blijft hier ver achter op andere landen. Waar je bijvoorbeeld ziet dat in veel landen een veiligheidshesje, een brandblusser of een gevarendriehoek verplicht in het voertuig aanwezig moeten zijn, kent Nederland geen enkele verplichting. Dit terwijl je in geval van pech toch midden op de snelweg staat en het verkeer om je heen al snel zo’n 100 kilometer per uur rijdt. Gezien worden is dan geen overbodige luxe. RAI Vereniging pleit dan ook voor het verplicht stellen van de aanwezigheid van dezelfde veiligheidsaccessoires die andere EU-landen verplicht stellen. Deze aanwezigheid moet gecontroleerd worden tijdens de APK.

Daarnaast moet de APK grondiger ingaan op milieuprestaties van een voertuig. Hierbij moet vooral gemeten worden of roetfilters werken. Heel Europa zit met luchtkwaliteitsproblemen, er is fors geïnvesteerd in allerlei filtersystemen maar of deze na een groot aantal kilometers nog werken test niemand. Daarom zeggen wij: test ook dit in de APK. Het aanpassen van de APK op deze punten leidt helemaal niet per definitie tot een lastenverzwaring. Het leidt wel tot grotere verkeersveiligheid en milieuwinst. Het is daarom ook een gemiste kans dat iedere mogelijkheid tot modernisering van de keuring meteen wordt afgeschoten op emotionele gronden en drogredenen, helemaal omdat de lappendeken die Europa heet zo in stand blijft.

RAI Vereniging blijft zich dan ook inzetten voor modernisering van de APK, waarbij milieueisen en eisen rondom onder andere veiligheidsaccessoires onderdeel gaan uitmaken van de keuring. We roepen tegenstanders op voorstellen te wegen op inhoud, niet op emotie!

Esmée Dirkse

Webmanager, officemanager, eventmanager; Esmée draait er haar hand niet voor om. In de afgelopen jaren heeft het takenpakket voor Aftersales Magazine een mooie evolutie laten zien, waarvan de gepubliceerde berichten slechts een kleine afspiegeling zijn.

Van Esmée Dirkse zijn er nog 2717 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Esmée Dirkse

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *