BlackCycle: nieuwe band uit versleten band

Michelin is de coördinator van BlackCycle, een met Europees geld gefinancierd project om nieuwe banden uit versleten banden te maken. Er zijn dertien organisaties bij betrokken, die ernaar streven dat binnen vijf tot zes jaar bijna één op de twee versleten banden via deze cyclus wordt verwerkt.

Het project verenigt zeven industriële partners, vijf research- en technologieorganisaties en een innovatiecluster in een Europees consortium. Het ontwikkelt specifieke oplossingen om duurzame grondstoffen voor banden te produceren: versleten banden inzamelen en grondstoffen selecteren, pyrolyse optimaliseren, olie raffineren en beoordelen, ovenprocessen optimaliseren en de prestaties van duurzame banden beoordelen.

Circulair

Het totale budget voor BlackCycle bedraagt circa 16 miljoen euro, waarvan circa twaalf miljoen uit Europese financiering. Het consortium is in vijf Europese landen gevestigd (Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Spanje en Griekenland). Het gezamenlijke streven is een circulaire bandeneconomie in Europa te ontwikkelen. Elk jaar worden wereldwijd 1,6 miljard nieuwe banden verkocht, hetgeen neerkomt op meer dan 26 miljoen ton. Tegelijkertijd ontstaat er eenzelfde hoeveelheid aan versleten banden. Die bieden een enorm, en slechts gedeeltelijk geëxploiteerd, potentieel aan terug te winnen grondstoffen.

Circulair

De huidige processen voor verwerking van versleten banden zijn niet circulair en brengen volgens Michelin weinig materialen voort die opnieuw kunnen worden gebruikt in de bandenindustrie. Omdat er niet genoeg oplossingen zijn om versleten banden tot waarde te maken binnen de EU, wordt bovendien meer dan de helft van de versleten en tweedehands banden vanuit de EU geëxporteerd naar verre landen.

Maarten Molenaar †

In de bijna vijf jaar dat Maarten deel uitmaakte van onze redactie heeft hij zich als vakredacteur onvermoeibaar ingezet om de kwaliteit van Aftersales Magazine en Aftersales Truck te vergroten, dankzij zijn in vele jaren opgebouwde kennis van de branche en zijn uitgebreide relatienetwerk. Op 8 november 2020 overleed Maarten plotseling. Maarten was een journalist pur sang, die zijn energie vooral haalde uit het zoeken naar echt nieuws. Ons team wist wat het aan hem had. Geen redactionele klus was hem te groot, of te klein. Hij zat graag ‘aan tafel’ bij ondernemers, managers en hun medewerkers om de achtergrond van het nieuws boven tafel te krijgen. En toen niemand nog wist wat Covid-19 was, bezocht hij graag de vakbeurzen in Europa. Maarten was niet een man die op de voorgrond trad. Hij was meer de stille kracht van de redactie, met het accent op kracht. Wij zullen zijn motto ‘autoliefde roest niet’ in gedachten blijven houden en zijn onderkoelde humor missen.

Van Maarten Molenaar † zijn er nog 2349 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Maarten Molenaar †

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.