Publiekssite RAI over emissietest

Met haar vandaag gepresenteerde website wil RAI Vereniging de uitstoot van NOx, fijnstof en CO2 door personenauto’s begrijpelijk maken voor een breed publiek. De site beoogt bovendien inzicht te geven in de nieuwe Europese emissietesten die vanaf 1 september 2017 stapsgewijs worden ingevoerd.

Onder het grote publiek bestaan volgens RAI Vereniging soms misverstanden over de uitstoot door  personenauto’s. Zo worden schadelijke stoffen zoals stikstofoxiden en fijnstof verward met niet-schadelijke stoffen als CO2. Om te zorgen dat discussies over ‘schoon’ en ‘zuinig’ worden gevoerd op basis van juiste informatie is een aparte website ontwikkeld.

Bezoekers vinden er ook informatie over de nieuwe WLTP- en RDE-emissietesten, ontwikkeld om beter inzicht te krijgen in de werkelijke uitstoot van CO2 en schadelijke stoffen. De WLTP vervangt per september 2017 de huidige NEDC-procedure. Het grote verschil is dat de WLTP-methodiek dichter bij de werkelijkheid ligt en zodoende een betrouwbaarder inzicht biedt in de uitstoot. Op termijn wordt ‘WLTP’ aangevuld met de RDE-test, waarbij via een rit op de weg de uitstoot van schadelijke stoffen wordt gemeten in praktijkomstandigheden. Voor deze test moet de EU nog wel enkele criteria nader definiëren.

RAI Vereniging noemt het “een goede zaak” dat de WLTP emissiemeting in het laboratorium dichter bij de werkelijkheid brengt. De RDE-test geldt op termijn als “een extra waarborg voor de praktijkemissies van schadelijke stoffen.” Afgelopen najaar bepleitte de equipmentkoepel Egea al om NOx-metingen niet uitsluitend via het OBD te verrichten maar ook aan de uitlaat.

Maarten Molenaar †

In de bijna vijf jaar dat Maarten deel uitmaakte van onze redactie heeft hij zich als vakredacteur onvermoeibaar ingezet om de kwaliteit van Aftersales Magazine en Aftersales Truck te vergroten, dankzij zijn in vele jaren opgebouwde kennis van de branche en zijn uitgebreide relatienetwerk. Op 8 november 2020 overleed Maarten plotseling. Maarten was een journalist pur sang, die zijn energie vooral haalde uit het zoeken naar echt nieuws. Ons team wist wat het aan hem had. Geen redactionele klus was hem te groot, of te klein. Hij zat graag ‘aan tafel’ bij ondernemers, managers en hun medewerkers om de achtergrond van het nieuws boven tafel te krijgen. En toen niemand nog wist wat Covid-19 was, bezocht hij graag de vakbeurzen in Europa. Maarten was niet een man die op de voorgrond trad. Hij was meer de stille kracht van de redactie, met het accent op kracht. Wij zullen zijn motto ‘autoliefde roest niet’ in gedachten blijven houden en zijn onderkoelde humor missen.

Van Maarten Molenaar † zijn er nog 2350 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Maarten Molenaar †

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *