RDC-directeur René Louter vertrekt

RDC-directeur René Louter heeft besloten afscheid te nemen van RDC. Bovag meldt dat in een persbericht over de definitieve overdracht van de Bovag-aandelen in RDC, informatieprovider en ICT-dienstverlener van de mobiliteitsbranche. Er wordt gezocht naar een opvolger.

Louter (48) trad 2,5 jaar geleden aan als CEO bij RDC, na eerder algemeen directeur te zijn geweest van de ASN Groep en verschillende directiefuncties te hebben bekleed bij verzekeraar Reaal. Hij zegt dat de terugtreding “op een heel natuurlijk moment” komt. Daarbij wijst hij op de reorganisatie die hij bij RDC doorvoerde, met een mandaat van de raad van commissarissen en de aandeelhouders. “Dat proces is nu doorlopen, tot tevredenheid van alle stakeholders. Wat dat betreft draag ik met een glimlach de sleutels over aan Bovemij. De zaken staan er bij RDC goed voor. Maar in de nieuwe constellatie zou ik minder ondernemer worden en meer directeur-manager. Dat is voor mij niet voldoende uitdagend.”

Louter vertrekt per 1 januari 2017 en gebruikt de komende weken voor een soepele overdracht van zijn functie. Bovemij-bestuursvoorzitter René Leander zegt dat “we hebben geprobeerd hem te behouden als directeur, maar hij zelf anders heeft gekozen.” Tot er een geschikte opvolger voor Louter is gevonden, is Oscar Beumer aangesteld als algemeen directeur ad interim. Commissaris Theo Eysink, die namens Bovag zitting nam in de Raad van Commissarissen van RDC Group BV, heeft eveneens afscheid genomen.

Aandelen

Bovemij neemt definitief het Bovag-aandeel over in RDC, informatieprovider en ICT-dienstverlener van de mobiliteitsbranche. Daarmee heeft Bovemij vanaf komend jaar 69 procent van de aandelen RDC in handen; de overige 31 procent blijft bij RAI Vereniging. Afgelopen week ondertekenden Bovag en Bovemij de contracten. Over de transactie en de wisseling van het bestuur van RDC was al een voorgenomen besluit genomen. Nadien brachten de ondernemingsraden van zowel RDC als Bovemij een positief advies uit.

Volgens de betrokken partijen profiteren Bovag-leden, RDC en Bovemij van de aandelenverschuiving.  Met de kennis, expertise, het netwerk en de systemen van RDC kan Bovemij invulling geven aan haar strategie om zakelijke klanten te helpen succesvol te ondernemen. Anderzijds biedt voor RDC nauwe samenwerking met Bovemij meer kansen dan stand alone opereren in dezelfde markt.

RDC geeft aan zijn producten en diensten te blijven verlenen zoals het bedrijf nu ook al doet. Leander zegt dat beide partijen in 2017 gaan kijken hoe ze elkaar kunnen helpen bij de uitvoering van de strategie. “RDC en Bovemij worden strategische partners, die samen nog veel meer toegevoegde waarde voor de mobiliteitsbranche gaan leveren dan ze nu al los van elkaar doen. Bijvoorbeeld door gezamenlijk producten en diensten te ontwikkelen.”

Maarten Molenaar †

In de bijna vijf jaar dat Maarten deel uitmaakte van onze redactie heeft hij zich als vakredacteur onvermoeibaar ingezet om de kwaliteit van Aftersales Magazine en Aftersales Truck te vergroten, dankzij zijn in vele jaren opgebouwde kennis van de branche en zijn uitgebreide relatienetwerk. Op 8 november 2020 overleed Maarten plotseling. Maarten was een journalist pur sang, die zijn energie vooral haalde uit het zoeken naar echt nieuws. Ons team wist wat het aan hem had. Geen redactionele klus was hem te groot, of te klein. Hij zat graag ‘aan tafel’ bij ondernemers, managers en hun medewerkers om de achtergrond van het nieuws boven tafel te krijgen. En toen niemand nog wist wat Covid-19 was, bezocht hij graag de vakbeurzen in Europa. Maarten was niet een man die op de voorgrond trad. Hij was meer de stille kracht van de redactie, met het accent op kracht. Wij zullen zijn motto ‘autoliefde roest niet’ in gedachten blijven houden en zijn onderkoelde humor missen.

Van Maarten Molenaar † zijn er nog 2349 artikelen verschenen. Meest recente artikelen van Maarten Molenaar †

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.